Σχέσεις διαφημιστικής και πολιτικής (;) ισχύος

Από την απόκτηση του ελέγχου της AGB Holding από την CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. η οποία εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ), ο διαφημιστικός όμιλος έχει νέα ισχύ στην Ελλάδα με τον έλεγχο της μοναδικής εταιρείας μετρήσεων τηλεθέασης. Το «Π» σήμερα παρουσιάζει το εύρος των δραστηριοτήτων της WWP στην Ελλάδα, μετά και το «πράσινο φως» της επιτροπής. Το παιχνίδι της πολιτικής ισχύος πλέον αναβαθμίζεται, καθώς οι εταιρείες του ομίλου WWP είναι διαμεσολαβητές αλλά και ελεγκτές! Παράγουν διαφήμιση, ιδιωτική και κρατική, που στέλνουν στους πελάτες τηλεοπτικούς σταθμούς, αγοράζοντας χρόνο με βάση τα στοιχεία της μοναδικής εταιρείας που κάνει τηλεοπτικές μετρήσεις!
Αναλυτικά, η εταιρεία CAVENDISH SQUARE HOLDING B.V. -με συμμετοχές σε εταιρείες σε όλο τον κόσμο- έχει την έδρα της στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, είναι εταιρεία συμμετοχών και ελέγχεται κατά 100% από την εταιρεία WPP Group plc.

Ο όμιλος παροχής επικοινωνιακών υπηρεσιών WWP, με μετοχές εισηγμένες στα Χρηματιστήρια του Λονδίνου και τη Νέας Υόρκης, δραστηριοποιείται σε 103 χώρες σε όλο τον κόσμο. «Παρέχει ευρύ πλαίσιο επικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω των εταιρειών του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, της διαχείρισης επενδύσεων σε μέσα ενημέρωσης, της παροχής ενημερωτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων, υπηρεσιών σχετικά με τη διαμόρφωση και προώθηση της εταιρικής ταυτότητας και του σήματος, υπηρεσιών επικοινωνίας σε εταιρείες του φαρμακευτικού κλάδου και σε άλλες εξειδικευμένες κατηγορίες πελατών, καθώς και υπηρεσιών άμεσης προώθησης και μάρκετινγκ», αναφέρει η απόφαση της ΕΡΑ. Οι δύο κύριοι τομείς δραστηριότητας της WPP είναι η αγορά χώρου και χρόνου στα μέσα ενημέρωσης και οι υπηρεσίες μάρκετινγκ.

Στην Ελλάδα ο όμιλος WWP δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της:
– Geo-young & Rubricam Advertising Α.Ε. (62%, διαφήμιση)
– Movielab Α.Ε. (66,4%, διαφήμιση)
– Publicom ΗiΙI & KnowIton Ε.Π.Ε. (66,4%, δημόσιες σχέσεις)
– Red Cell Europe Advertising Α.Ε. (66,4%, διαφήμιση)
– Research InternationaI Hellas Α.Ε. (100%, έρευνα αγοράς)
– The Media Edge Α.Ε. (62%, αγορά χώρου και χρόνου)
– WCI Advertising Α.Ε. (60,4%, απευθείας προώθηση και μάρκετινγκ)
– Pan Mail Advertising (51%, απευθείας προώθηση και μάρκετινγκ)

Οι θυγατρικές της είχαν το 2002 τζίρο 22.762 χιλιάδες ευρώ, ενώ ταυτόχρονα ο Όμιλος WWP έχει και μειοψηφική συμμετοχή στις:
– Aspect Advertising Α.Ε. (συμμετοχή της WPP – 12,25%)
– Bold Advertising Α.Ε. (συμμετοχή της WPP – 25%)
– Mindshare Α.Ε. (συμμετοχή της WPP – 45,7%)
– Greek Media Group (συμμετοχή της WPP – 11,78%)
– ΤΑΒ Hellas (συμμετοχή της WPP – 44%)
– ΤΜΡ Hellas (συμμετοχή της WPP – 25%)

Η συνολική δαπάνη των εταιρειών αγοράς χώρου και χρόνου της WPP στην Ελλάδα για την αγορά διαφημιστικού χώρου σε οπτικοακουστικά μέσα (broadcasting media) κατά τη διάρκεια του έτους 2002 ανήλθε σε 1,638 εκατ. δολάρια και όπως σημειώνει η ΕΑ «χωρίς να υπάρχουν στοιχεία αποκλειστικά για την τηλεόραση, εκτιμάται ότι το ποσό ανερχόταν περίπου στο 50% της συνολικής δαπάνης». Το μερίδιο αγοράς της για τις υπηρεσίες μάρκετινγκ στην Ελλάδα το 2002 ανερχόταν σε 7,9% και μετά την αγορά της Cordiant (2003) σε 8,6%.

Η AGB Holding S.pa. είναι η μητρική της AGB Hellas. Εξαγοράστηκε όμως, θυμίζουμε, κατά 100% από την Cavendish, εταιρεία συμμετοχών της WWP. Η AGB Holding παρέχει υπηρεσίες ΤΑΜ σε 18 χώρες: Δομινικανή Δημοκρατία, Μεξικό, Βενεζουέλα, Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα, Ουγγαρία, lταλία, Λίβανο, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστραλία και Φιλιππίνες.

Το 2003 ο Όμιλος AGB, μέσω της θυγατρικής του ΤΑΜ Holding B.v., εξαγόρασε περαιτέρω συμμετοχή 50% στην AGB Hellas από την Delta Singular Α.Β.Ε. και σήμερα κατέχει ποσοστό 77% του μετοχικού κεφαλαίου της AGB Hellas, «ασκώντας αποκλειστικό έλεγχο επί της εταιρείας», σύμφωνα και με την ΕΑ. Οι υπόλοιποι μέτοχοι της AGB Hellas είναι οι Σταύρος Λεούσης (18%) και lωάννης Αναστασάκος (5%). Η μεταβίβαση έγινε το 2003 και εγκρίθηκε από την ΕΑ.

Η AGB Hellas συμμετέχει στις:
– Media Services Α.Β.Ε.Ε., στην οποία κατέχει 30% του μετοχικού κεφαλαίου. Οι λοιποί μέτοχοι είναι η εταιρεία Golden Symbol Investments Ε.Π.Ε. με 51,01%, ο Μαρίνος Λιάκος με 11,50%, ο Κυριάκος Ανδρέου με 2,88%, ο Μάριος Ανδρέου με 2,37% και ο Κωνσταντίνος Ξουρής με 2,24%. Η εταιρείας έχει ως αντικείμενο εργασιών την έρευνα-μέτρηση διαφημιστικής δαπάνης.
– Οργανωτική Α.Ε., στην οποία κατέχει 80% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ η Παρασκευή Μόσχου κατέχει το υπόλοιπο 20%. Η Οργανωτική δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και την Κύπρο, παράγει εξειδικευμένο software για τη διαχείριση των στοιχείων της AGB και απευθύνεται σε διαφημιστικές εταιρείες.
– AGB Cyprus, στην οποία κατέχει 60%. Η AGB Cyprus παρέχει υπηρεσίες μέτρησης τηλεθέασης στην Κύπρο.
– AGB Data Research, Βουκουρέστι Ρουμανία, στην οποία κατέχει 95,96%. Η εταιρεία αυτή βρίσκεται υπό εκκαθάριση.
– AGB Bulgaria, η οποία είναι υπό ίδρυση και στην οποία θα κατέχει 100% του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι μεγαλύτεροι πελάτες της AGB για το 2003 ήταν η ΕΡΤ Α.Ε. με 335.272,80 ευρώ το ΜΕGΑ με 300.715,15 ευρώ, ο ΑLΡΗΑ 305.140,92 ευρώ, η UNIVERSAL 169.807,44, STARLlNK 182.941,96, MINDSHARE 160.258,80, ΤΕΜΡΟ 136.488, CCMS/INITIAVE 189.000.

Κατά την ΕΑ «η AGB Hellas δεν έχει παράσχει ποτέ υπηρεσίες τηλεοπτικής μέτρησης (ΤΑΜ) <Β> στην WPP <Δ> στην Ελλάδα ούτε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Επιπλέον, η CAVENDISH και η WPP δεν δραστηριοποιούνται μέχρι τώρα καθόλου στην παροχή υπηρεσιών ΤΑΜ». Ακόμη, «οι εταιρείες που ελέγχονται από τον όμιλο WPP δεν είναι σήμερα πελάτες της AGB Hellas. Μόνο εταιρείες στις οποίες ο όμιλος WPP κατέχει ένα μειοψηφικό πακέτο μετοχών και δεν ασκεί έλεγχο, όπως για παράδειγμα η εταιρεία Mindshare S.A., αποτελούν πελάτες της AGB Hellas κατά την παρούσα χρονική στιγμή». Στο κρίσιμο σημείο, αν αυτή η συγκέντρωση διαφημιστική ισχύος, σε συνδυασμό με το μονοπώλιο στις μετρήσεις, η ΕΑ κρίνει πως «η AGB Hellas κατέχοντας δεσπόζουσα θέση στην αγορά μέτρησης τηλεθέασης αλλάζει καθεστώς ελέγχου μέσω της υπό εξέταση συγκέντρωσης, γεγονός το οποίο ουσιαστικά <Β> δεν αναμένεται να περιορίσει τον ανταγωνισμό <Δ> περαιτέρω, στη σχετική αγορά της μέτρησης τηλεθέασης. Επιπλέον, από τα πραγματικά περιστατικά εκτιμάται <Β> ότι δεν ενισχύεται η προϋπάρχουσα δεσπόζουσα θέση αυτής στη σχετική αγορά της μέτρησης τηλεθέασης». <Δ>


Σχολιάστε εδώ