Η ΕΡΤ προβλέπει ζημίες, η κυβέρνηση κέρδη!

Ο προϋπολογισμός όμως της ΕΡΤ ΑΕ όπως πέρασε από το ΔΣ της ΕΡΤ στις 21 Ιουνίου του 2005 προβλέπει πρωτογενές ταμειακό άνοιγμα για τη χρήση 1 Ιουλίου 2005 ως 30 Ιουνίου 2006 ύψους 10.460.000 ευρώ, έναντι 21.367.000 των ζημιών της προηγούμενης χρήσης. Σε αυτόν, μάλιστα, όπως διαβάζουμε στην εισήγηση του γενικού διευθυντή Γιώργου Υφαντή προς τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας, «έχει εκτιμηθεί αύξηση του ανταποδοτικού τέλους κατά 1 ευρώ ανά μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2006»! «Από τα οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού προκύπτει πρωτογενές ταμειακό αποτέλεσμα για το κεντρικό μείον 12.505.000 ευρώ και για την ΕΡΤ3 συν 2.045.000 ευρώ».

Ποιος τελικά λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα για τα οικονομικά αποτελέσματα της κρατικής τηλεόρασης; Το υπουργείο Οικονομίας έχει άλλα στοιχεία και βγάζει θετικό αποτέλεσμα ή το ΔΣ της ΕΡΤ παραπλανήθηκε με διαφορετικά οικονομικά μεγέθη; Ποιος μπορεί να λύσει το μυστήριο αυτό; Τα ερωτήματα είναι πλέον σοβαρά και δεν μπορεί η διοίκηση της ΕΡΤ και η κυβέρνηση να σφυρίζουν αδιάφορα. Τα έσοδα των 316.522.000 ευρώ που προβλέπονται για την ΕΡΤ προέρχονται κατά 80% από το χαράτσι που πληρώνουν οι έλληνες πολίτες και τις κρατικές επιχορηγήσεις. Για να μη μας θεωρούν κορόιδα, βλέπουμε ότι από το ανταποδοτικό τέλος στην ΕΡΤ έχουν έσοδα για μια χρονιά 262.625.000 ευρώ, από κρατικές επιχορηγήσεις 5.512.000 ευρώ, από διαφημίσεις-χορηγίες 35 εκατομμύρια ευρώ και από λοιπά έσοδα (μεταξύ των οποίων και το ενοίκιο που πληρώνει η NetMed για τη συνδρομητική τηλεόραση) 8.415.000 ευρώ. Οι δε σωρευμένες ζημιές της ΕΡΤ ΑΕ ανέρχονται πλέον στα 114.369.986,52 ευρώ.

Το «Π» έχει στη διάθεσή του και το σχέδιο της διοίκησης Χρήστου Παναγόπουλου για την αναμόρφωση του πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου. Σύμφωνα λοιπόν με το κεφάλαιο 5 «Πρόβλεψη οικονομικών καταστάσεων για τις χρήσεις 2005-2008» στις προβλέψεις ισολογισμών καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι για τη χρήση 2005/2006 θα έχουν ζημίες 9.355,88 ευρώ, για το 2006/2007 κέρδη 362 ευρώ και για το 2007/2008 κέρδη 5.651 ευρώ. Άλλαξε κάτι;


Σχολιάστε εδώ