4 στους 5 έχουν δικό τους σπίτι!

Ευδιάκριτα προκύπτει από την έρευνα το φαινομενικά «περίεργο» να υποφέρουν τα νοικοκυριά οικονομικά, να είναι οι Έλληνες απαισιόδοξοι για το μέλλον, να εξαρτώνται από κάρτες και δάνεια, αλλά… η κατανάλωση, κατανάλωση! Ένα στοιχείο που ως έναν βαθμό ερμηνεύει αυτό το «παράξενο» κλίμα είναι ότι σχεδόν οι 4 στους 5 ερωτηθέντες (ποσοστό 79,2%) απάντησαν ότι μένουν σε δικό τους σπίτι.

Αυτό το μεγάλο ποσοστό ιδιοκτητών σπιτιών διευκολύνει σημαντικά τα νοικοκυριά να «τα φέρουν βόλτα» σε συνδυασμό με την υπερχρέωση. Βέβαια κάποια στιγμή «έρχεται ο λογαριασμός» και αυτό δυσχεραίνει τα πράγματα. Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθεί ότι οι 3 στους 4 (ποσοστό 73,1%) απέκτησαν σπίτι πολύ πριν από 10 χρόνια.

Κάτι που δείχνει ότι πριν από 10 χρόνια και πάνω ήταν ευκολότερη τόσο η αποταμίευση όσο και η απόκτηση ιδιόκτητου σπιτιού. Και -αντιστρόφως- ότι εδώ και 10 περίπου χρόνια άρχισαν τα πράγματα να γίνονται πιο δύσκολα για τα ελληνικά νοικοκυριά, να δυσκολεύει η δυνατότητα αποταμίευσης και γενικά τα πράγματα να «στενεύουν». Έτσι -και είναι στοιχεία που επίσης προκύπτουν από την έρευνα- για παράδειγμα οι μισοί περίπου (ποσοστό 47,9%) δεν πήγαν διακοπές το περασμένο καλοκαίρι, ενώ το 11,7% έκανε διακοπές λιγότερο από μία εβδομάδα και σχεδόν ο ένας στους τρεις (ποσοστό 29,8%) έκανε διακοπές στο χωριό του. Αλλά είπαμε, η… κατανάλωση, κατανάλωση! Έτσι:

• Ο 1 στους 4 (ποσοστό 24,2%) έχει ιδιόκτητη εξοχική κατοικία.

• Σχεδόν το ένα τέταρτο των νοικοκυριών (ποσοστό 22,2%) έχει και δεύτερο αυτοκίνητο.

• Επίσης, πάνω από το ένα τέταρτο των νοικοκυριών (ποσοστό 26,7%) έχει δύο κινητά τηλέφωνα, ενώ το 14,1% έχει τρία κινητά και άλλοι τόσοι (ποσοστό 14,4%) έχουν πάνω από τρία κινητά!

• Πάνω από 1 στους 3 (ποσοστό 35,2%) μετακινείται με δικό του μέσο και είναι λιγότεροι όσοι μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς (ποσοστό 29,4%)!

Απαισιόδοξοι μεν, αλλά…

Συγκεκριμένα από τη δημοσκόπηση της RASS προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

• Το 54,8% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει μέτρια την οικονομική του κατάσταση (ΠΙΝΑΚΑΣ 1). Καθόλου καλή απαντά το 23,6% και πολύ ή αρκετά καλή απαντά το 20,9%.

• Αποταμίευση κάνουν λιγότεροι από τους μισούς (ποσοστό 48,1%), ενώ το 51,5% δεν κάνει αποταμίευση (ΠΙΝΑΚΑΣ 2).

• Στον ίδιο πίνακα (2) φαίνεται και η εξάρτηση από δάνεια και κάρτες. Συγκεκριμένα το 26,9% έχει πιστωτική κάρτα (έναντι του 72,9% που δεν έχει), το 24% έχει ιδιωτική ασφάλιση (έναντι του 74,8% που δεν έχει), το 21,6% έχει πάρει στεγαστικό δάνειο (έναντι του 78,3%), το 20,8% (έναντι του 78,9%) έχει πάρει καταναλωτικό δάνειο και το 14,5% έχει πάρει δάνειο για αυτοκίνητο (έναντι του 84,9% που δεν έχει πάρει). Αντιθέτως, δεν φαίνεται να έχουν καθόλου ζήτηση τα «διακοποδάνεια», αφού μόλις το 0,7% έχει πάρει τέτοιο δάνειο.

• Όπως είπαμε, είναι εντυπωσιακά υψηλό το ποσοστό όσων έχουν ιδιόκτητο σπίτι και ανέρχεται στο 79,2%. Σπίτι νοικιάζει μόνο το 15,9%, ενώ το 4,6% φιλοξενείται.

• Ενδεικτικό, όμως, του κλίματος «κάθε πέρσι και καλύτερα» είναι το γεγονός (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) ότι το ιδιόκτητο σπίτι η συντριπτική πλειονότητα (ποσοστό 73,1%) το απέκτησε πολύ πριν από 10 χρόνια. Το 12,6% απέκτησε ιδιόκτητο σπίτι πριν από 5 έως 10 χρόνια, το 9% πριν από 2 έως 5 χρόνια και μόλις το 5,1% απέκτησε σπίτι ιδιόκτητο τα τελευταία 2 χρόνια.

• Είναι, πάντως, υψηλό το ποσοστό (όσων έχουν και ιδιόκτητη εξοχική κατοικία (24,2%) έναντι του 75,7% που δεν έχει.

• Και εδώ, ωστόσο, επιβεβαιώνεται η προηγούμενη διαπίστωση. Συγκεκριμένα το 70,6% απέκτησε εξοχική κατοικία πολύ πριν από 10 χρόνια, το 16,7% πριν από 5 έως 10 χρόνια, το 9,3% πριν από 2-5 χρόνια και μόλις το 3,4% τα τελευταία 2 χρόνια.

Είμαστε καταναλωτικός λαός…

• Μόνο το 1 στα 5 νοικοκυριά (ΠΙΝΑΚΑΣ 4) και συγκεκριμένα το 21,7% δεν έχει κανένα αυτοκίνητο. Τα μισά νοικοκυριά (ποσοστό 49,4%) έχουν τουλάχιστον ένα αυτοκίνητο, το 1 στα 5 (22,2%) έχει δύο αυτοκίνητα , το 4,7% έχει τρία αυτοκίνητα και πάνω από τρία αυτοκίνητα έχει το 1,8% των νοικοκυριών.

• Σε ό,τι αφορά τα αυτοκίνητα, διαπιστώνεται μεγαλύτερη «ισορροπία» σχετικά με τον χρόνο απόκτησής τους, προφανώς λόγω και των δανείων. Έτσι μόνο το 20% έχει αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο πολύ πριν από 10 χρόνια. Αντιθέτως, το 24,8% έχει αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο πριν από 5 έως 10 χρόνια, το 29,8% πριν από 2 έως 5 χρόνια και ο 1 στους 4 (ποσοστό 24,9%) τα τελευταία 2 χρόνια.

• Η υπερκατανάλωση φαίνεται και από τα… κινητά τηλέφωνα. Τουλάχιστον ένα κινητό έχουν πάνω από 1 στους 4 (ποσοστό 26,6%). Σχεδόν άλλοι τόσοι (26,7%) έχουν δύο κινητά, ενώ το 14,1% έχει τρία κινητά και περίπου άλλοι τόσοι (14,4%) έχουν πάνω από τρία κινητά! Κανένα κινητό δηλώνει ότι έχει το 18,2%.

• Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι πάνω από το ένα τρίτο των ερωτηθέντων (ποσοστό 35,2%) δηλώνει ότι μετακινείται με ιδιόκτητο μέσο. Προφανώς αυτό το ποσοστό είναι μεγαλύτερο στα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα. Το 29,4% μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, το 7,1% με ταξί, το 6,8% με άλλον τρόπο και το 19,8% με… τα πόδια.

…αλλά περνάμε μεγάλη κρίση

Από την άλλη μεριά η χειροτέρευση της οικονομικής κατάστασης προκύπτει ανάγλυφα από άλλα σημαντικά στοιχεία:

• Περίπου οι μισοί εκ των ερωτηθέντων (ποσοστό 47,9%) δεν πήγαν διακοπές το περασμένο καλοκαίρι!

Επίσης, ο 1 στους 10 (ΠΙΝΑΚΑΣ 5) πήγε διακοπές λιγότερο από 1 εβδομάδα. Ο 1 στους 5 (ποσοστό 20%) έκανε διακοπές 1-2 εβδομάδες, μόνο ο 1 στους 10 έκανε διακοπές από 2 εβδομάδες ως 1 μήνα (11,4%) , ενώ πάνω από 1 μήνα διακοπές έκανε μόλις το 8,7%.

• Και από όσους έκαναν διακοπές (σχεδόν ο 1 στους 3 (ποσοστό 29,8%) τις έκανε στο χωριό του. Επίσης το 62% έκανε διακοπές στην Ελλάδα, αλλά όχι στο χωριό του και μόνο το 8,2% πήγε στο εξωτερικό.

• Μόνο ο 1 στους 10 (ποσοστό 10,2%) δηλώνει ότι θα πάει διακοπές τα Χριστούγεννα. Οι 8 στους 10 (ποσοστό 78,6%) δεν θα πάνε και το 11,2% δεν έχει ακόμα αποφασίσει.

• Απ’ όσους θα πάνε διακοπές τα Χριστούγεννα, ο 1 στους 3 (ποσοστό 30,1%) θα πάει στο χωριό του. Στην Ελλάδα αλλά όχι στο χωριό του θα πάει το 37,3% και στο εξωτερικό το 25,2%.

• Ο 1 στους 4, δηλαδή το 26% των ερωτηθέντων, δεν βγαίνει καθόλου έξω. Το 7% βγαίνει πάνω από 3 φορές την εβδομάδα, το 10,3% βγαίνει 2-3 φορές την εβδομάδα, το 21,7% έχει έξοδο 1-2 φορές την εβδομάδα, το 12,5% βγαίνει 1 φορά το 15ήμερο και το 22,3% έχει έξοδο 1 φορά τον μήνα ή και σπανιότερα.

• Πάντως, στις εξόδους του ο Έλληνας προκύπτει… καλοφαγάς. Συγκεκριμένα το 69,1% δηλώνει πως, όταν βγαίνει έξω, πηγαίνει για φαγητό. Άλλες δραστηριότητες είναι: Για καφέ (58,7%), επισκέψεις σε συγγενείς και φίλους (53,9%), για σινεμά (31,1%), για περίπατο (28,1%), σε μαγαζιά με ζωντανή μουσική (25,6%), στο θέατρο (15,1%) και σε συναυλίες (11,6%).

Πρέπει, πάντως, να επισημανθεί ότι ενώ οι Έλληνες διακρίνονται για την αγάπη τους στο φαγητό, δεν διακρίνονται για την αγάπη τους στην… πνευματική τροφή, όπως προκύπτει από το ποσοστό όσων πάνε σε θέατρα ή συναυλίες…


Σχολιάστε εδώ