Τα νέα κριτήρια για τις προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων

Η εργασιακή και διοικητική εμπειρία φτάνει επίσης το 30% της βαθμολογίας, ενώ τα υπόλοιπα ποσοστά ξεκινούν από το 15% που είναι ο χρόνος προϋπηρεσίας και επιμερίζονται τα υπόλοιπα προσόντα. Στους πίνακες παρουσιάζονται αναλυτικά όλα τα νέα κριτήρια, με βάση τα οποία θα γίνονται οι προαγωγές των δημοσίων υπαλλήλων.

Δείτε τον πίνακα με τα κριτήρια σε μορφή PDF


Σχολιάστε εδώ