Λύνει τις «απορίες για υπουργούς»…

Η απάντηση έχει ως εξής:

«Κύριε Διευθυντά,

Με αφορμή δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδος σας, στις 20 Νοεμβρίου 2005, με τίτλο ”Απορίες για υπουργούς” και σε σχέση με όσα προφανώς από εσφαλμένη πληροφόρηση αναφέρονται σε αυτό, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

1. Η μελέτη του Ειδικού Πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό των ΑΠΕ ανατέθηκε, μετά από ανοικτό διαγωνισμό (Προκήρυξη 6ος 72005), στον κ. Ασημακόπουλο. Το ΚΑΠΕ συμμετέχει στην ομάδα μελέτης του κ. Ασημακόπουλου, καθώς στις προδιαγραφές της προκήρυξης (Άρθρο 20) αναφέρεται η ανάγκη εξασφάλισης συμμετοχής στελεχών με ειδίκευση και εμπειρία σε θέματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

2. Το ΚΑΠΕ δεν είναι ʽʽγνωστή ομάδα του χώρου” αλλά το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Ορθολογική Χρήση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας (Ν. 2702/99), φορέας εποπτευόμενος από το υπουργείο Ανάπτυξης. Το ΚΑΠΕ ανέλαβε τη μελέτη βελτίωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας έργων ΑΠΕ μετά από διεθνή ανοικτό διαγωνισμό (Διακήρυξη 27.2.2004) τηρουμένων όλων των νόμιμων διαδικασιών, αντίθετα από ό,τι αναφέρεται στο δημοσίευμά σας. Η εμπλοκή του κ. Οικονόμου αφορούσε σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, όπως προέβλεπε η διακήρυξη, ενώ η εμπλοκή του κ. Τσομπανίδη (με συμμετοχή στην αμοιβή της μελέτης 1,6%) αφορούσε συμμετοχή σε θέματα προδιαγραφών περιβαλλοντικών μελετών και εγχειριδίων περιβαλλοντικής ανάλυσης που προέβλεπε η διακήρυξη.

3. Το ΚΑΠΕ είναι από το 2001 τεχνικός σύμβουλος της ΡΑΕ σε θέματα εξέτασης αιτήσεων ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας. Η ανάθεση των υπηρεσιών αυτών στο ΚΑΠΕ έγινε μετά από διαγωνισμό. Η άδεια παραγωγής (ΜΥΗΕ 425kW) στην εταιρεία ENVIROPLAN έλαβε θετική γνωμοδότηση από τη ΡΑΕ τον Ιανουάριο του 2004, ενώ στην εξέταση της συγκεκριμένης αίτησης δεν συμμετείχε η σύζυγος του κ. Λώλου για λόγους δεοντολογίας, αλλά και διότι δεν αφορά στο αντικείμενο των υπηρεσιών που παρέχει στη ΡΑΕ. Η σύζυγος του κ. Λώλου εργάζεται με συνέπεια στο ΚΑΠΕ επί 15 έτη, ανέλαβε δε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους την εποπτεία ενός μόνο τμήματος και όχι τριών, όπως λανθασμένα αναφέρεται στο δημοσίευμα, και δεν χρήζει ουδεμίας ʽʽπροστασίας” από το ΚΑΠΕ για την νόμιμη άσκηση των καθηκόντων της».


Σχολιάστε εδώ