…ενώ τα δημοτικά ταμεία είναι άδεια

Ιδιαίτερα φοβάται το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ να επιλέξει για υποψήφιο κάποιον βουλευτή πρώτης γραμμής, πολιτικοποιώντας την αναμέτρηση, όπως ακριβώς έκανε και η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση, δίνοντας το χρίσμα στους δύο πρώτους βουλευτές της (τον ίδιο και τον Ψωμιάδη).

Γι’ αυτό ο δήμαρχος επέλεξε να κρύψει την πραγματική κατάσταση των οικονομικών του δήμου και να καλλιεργεί την εντύπωση πως ο δήμος είναι υγιής, φορτώνοντας τη μη πραγματοποίηση έργων στην κεντρική εξουσία και ιδίως στο… κακό ΠΑΣΟΚ.

Από την άλλη πλευρά, οι του ΠΑΣΟΚ αποφάσισαν να επιχειρήσουν την «αποδόμηση» του «φτερωτού γιατρού», κάνοντας σημαία αφενός την έλλειψη φαντασίας, ιδεών και οράματος για την πόλη και αφετέρου την κακοδιοίκηση και την καθεστωτική λειτουργία της δημοτικής αρχής.

Στη «φαρέτρα» της αντιπολίτευσης υπάρχουν:

• Τα στοιχεία από τα οποία προκύπτει πως το 80% των εσόδων του δήμου πηγαίνουν στη μισθοδοσία προσωπικού, συμβούλων και συνεργατών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Αθήνα είναι 63% και στον Πειραιά μόλις 57%.

• Η διαπίστωση πως τα έσοδα του δήμου από τα δημοτικά τέλη αποκρύπτονται προκειμένου να μην κατευθύνονται -όπως έχει υποχρέωση- στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, αλλά να πηγαίνουν στα ραδιοτηλεοπτικά και στις υπηρεσίες του δημάρχου.

• Το στοιχείο που αναφέρεται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών πως ο δήμος έχει εγγράψει στο ενεργητικό του ποσό περίπου 28 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά οφειλές δημοτών από το 1981! Οι περισσότερες εξ αυτών (τουλάχιστον 20 εκατ. ευρώ, όπως υπολογίζεται) δεν πρόκειται να εισπραχθούν λόγω παρέλευσης του ορίου παραγραφής.

Αυτό επισημαίνεται διακριτικά και από τους ορκωτούς ελεγκτές, οι οποίοι υπογραμμίζουν πως «για τις απαιτήσεις αυτές ο δήμος δεν σχημάτισε καμία πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων, για ενδεχόμενη ζημία από τη μη είσπραξή τους». Συνεχίζουν δε, λέγοντας πως «δεν είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε το ύψος των απαιτήσεων που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση λόγω αδυναμίας προσκόμισης των απαραίτητων στοιχείων από το αρμόδιο τμήμα του δήμου».

• Το γεγονός ότι -όπως οι ορκωτοί λογιστές επισημαίνουν- ο δήμος «δεν σχημάτισε πρόβλεψη αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης για 282 εργαζόμενους, το ύψος της οποίας δεν κατέστη δυνατόν να προσδιοριστεί, καθώς δηλώθηκε αδυναμία προσκόμισης των στοιχείων που απαιτούνται για τον υπολογισμό της». Το ποσό αυτό, σύμφωνα με έναν πρόχειρο υπολογισμό έμπειρων οικονομικών κύκλων, κυμαίνεται από 5 έως 8 εκατ. ευρώ.

Με αυτά και με αυτά αναμένεται μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδος…


Σχολιάστε εδώ