Δεν υπήρξε καμία υπερτιμολόγηση

«Πράγματι, στο σχετικό πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (σελ. 66-67) αναφέρεται ότι με παρέμβασή μου ”υπερτιμολογήθηκε” κατά 20 ευρώ ανά άτομο η προβλεπόμενη δαπάνη διοργάνωσης Διάσκεψης της Επιτροπής Περιφερειών της ΕΕ, την οποία είχε αναλάβει ο Δήμος Ηλιούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος ”ΠΟΛΙΤΕΙΑ”.

Όπως προκύπτει από την αρχική προσφορά της εταιρείας που είχε αναλάβει τη συνεδριακή υποστήριξη, το κόστος ανά άτομο είχε υπολογιστεί στα 580 ευρώ. Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), η οποία είχε την ευθύνη της σχετικής σύμβασης, ζήτησε και επέβαλε τη μείωση του κόστους κατά 80 ευρώ. Όπως αποδείχθηκε, όμως, το ποσό αυτό δεν επαρκούσε για την κάλυψη του συνόλου των δαπανών. Αποφασίστηκε λοιπόν η προσαύξηση του κατά 20 ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί μέρος της δαπάνης του επίσημου γεύματος που παρατέθηκε στο εστιατόριο Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου μας.

Δεν πρόκειται, δηλαδή, για «υπερτιμολόγηση», αλλά για τιμολόγηση, και μάλιστα μειωμένη σε σημαντικό ποσοστό, πραγματικής, συμπληρωματικής δαπάνης, με δεδομένο ότι το ποσό των 20 ευρώ είναι αδύνατο να καλύψει γεύμα σε υψηλές προσωπικότητες ανάλογο στο επίπεδο αντίστοιχων που παρέχονται σε παρόμοιες διασκέψεις σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Όπως αντιλαμβάνεστε, η Δημοτική Επιχείρηση που ανέλαβε την προσφορά του, όχι μόνο δεν κέρδισε από αυτό αλλά συμπλήρωσε τη σχετική δαπάνη.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συμπληρώσω ότι από το ίδιο το πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης προκύπτει πως η διαφορά των 20 ευρώ κάλυψε δαπάνη γεύματος, που σημαίνει ότι αυτοαναιρείται ο χαρακτηρισμός της ”υπερτιμολόγησης”».


Σχολιάστε εδώ