Αγωγή του Β. Κωστόπουλου εναντίον της ΕΡΤ

Ο Β. Κωστόπουλος απολύθηκε, ύστερα από 17ετή θητεία στην ΕΡΤ, με διοικήσεις κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, με την υπ’ αριθμ. 704/19.4.2005 απόφαση του ΔΣ η οποία κοινοποιήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα, της 25ης Απριλίου 2005, με το υπ’ αριθμ. 603/25.4.2005 έγγραφο το οποίο ανέφερε «… καταγγέλλουμε με την παρούσα την από 1.6.1988 σύμβαση έμμισθης εντολής Νομικού Συμβούλου αορίστου χρόνου, που είχατε συνάψει με την ΕΡΤ-ΑΕ, για σπουδαίο λόγο».

Ο πρώην νομικός σύμβουλος στην ΕΡΤ αμφισβητεί την απόφαση της διοίκησης, υποστηρίζοντας πως «είναι καταχρηστική, παράνομη και αντίθετη με τις διατάξεις του Υπηρεσιακού Οργανισμού και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ, και της από 1.6.1988 σύμβασής του». Και αυτό γιατί όπως προκύπτει από τον Υπηρεσιακό Οργανισμό και τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της ΕΡΤ-ΑΕ ο ίδιος υπηρετούσε «σε νομίμως συσταθείσα υπηρεσιακή μονάδα», δηλαδή στη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών, και το κυριότερο για την καταγγελία της σύμβασής απαιτείται «σπουδαίος λόγος συνιστάμενος αποκλειστικά και μόνο: α) Στην επιβολή από πειθαρχικό όργανο του Δ.Σ.Α. ως πειθαρχικής ποινής της προσωρινής παύσης από το δικηγορικό λειτούργημα τουλάχιστον 6 μηνών ή β) Στην αποδεδειγμένη και κατ’ επανάληψη άρνηση του δικηγόρου να παρέχει τις υπηρεσίες του ή στην αδικαιολόγητη απουσία του από τη Νομική Υπηρεσία της εναγομένης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έναν μήνα». Κατά τον Β. Κωστόπουλο η ΕΡΤ «ουδένα των άνω αποκλειστικά αναφερομένων σπουδαίων λόγων επικαλέσθηκε για να προβεί στην καταγγελία της σύμβασής του».

Ο Β. Κωστόπουλος λάμβανε μηνιαίως το ποσό των 5.700 ευρώ, και επίσης τα διάφορα επιδόματα, ενώ συμμετείχε στα καθοδηγητικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης (EBU), στο ΔΣ, στη Μόνιμη Νομική Επιτροπή της EBU και στην Ειδική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.


Σχολιάστε εδώ