Εκβιασμός εργολάβων προς τα ΕΛΤΑ

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση των ΕΛΤΑ έχει εξαντλήσει την υπομονή της με την κοινοπραξία αυτή, η οποία διέκοψε τις εργασίες στα τέλη Σεπτεμβρίου, διεκδικώντας αναθεώρηση των συμβάσεων και πολύ μεγαλύτερο τίμημα από το συμφωνημένο και το προβλεπόμενο από τις συμβάσεις που έχει η ίδια υπογράψει. Ήδη τα ΕΛΤΑ έστειλαν στην κοινοπραξία εξώδικο, με το οποίο ζητούν όχι μόνο να συνεχίσει τις εργασίες, αλλά να σταματήσει να εμποδίζει την εταιρεία που τοποθετεί μηχανολογικό εξοπλισμό σε σημεία του έργου που έχουν αποπερατωθεί.

Η κοινοπραξία ανέλαβε το έργο το 2002 μετά από διεθνή διαγωνισμό με τίμημα περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης επιβλήθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ (το 2003) αύξηση του συντελεστή σεισμικής επιτάχυνσης της περιοχής, καθώς και υποχρεωτική κατασκευή αγωγού απορροής ομβρίων πολύ μεγαλύτερου από τον προβλεπόμενο αρχικά.

Για τις αλλαγές αυτές μετά από διαπραγματεύσεις υπογράφτηκαν το 2005 δύο νέες συμβάσεις μετά από έγκριση του ανεξάρτητου Τεχνικού Συμβούλου του έργου, του ΔΣ των ΕΛΤΑ, αλλά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η πρώτη, που αφορούσε την αύξηση του σεισμικού συντελεστή, ήταν τιμήματος περίπου 7 εκατομμυρίων ευρώ και η δεύτερη για τον αγωγό ομβρίων ήταν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ…

Όλα αυτά φαίνεται να τα ξεχνάνε οι εργολάβοι της κοινοπραξίας και παρά το γεγονός ότι οι τρεις συμβάσεις φθάνουν στο συνολικό ύψος των 24,3 εκατομμυρίων ευρώ, διεκδικούν ακόμη επιπλέον ποσά, που ποτέ δεν είναι σταθερά και τα οποία ξεκινάνε από 1,5 εκατομμύριο ευρώ και φθάνουν ορισμένες φορές και τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον. Η διοίκηση των ΕΛΤΑ χαρακτηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τη συμπεριφορά της κοινοπραξίας αντισυμβατική, παράνομη, παραπλανητική και καταχρηστική και έτσι δεν αποκλείεται εντός των ημερών να έχουμε τη λήψη μέτρων κατά των εργολάβων.

Τέλος, ως προς το έργο, να σημειωθεί ότι έχει εκτελεστεί το 75% του συνόλου και έχει εισπραχθεί από την κοινοπραξία περίπου το 67% του συνολικού τιμήματος.


Σχολιάστε εδώ