Οι μόνιμοι στοιχίζουν 440 εκατ. ευρώ στην ΕΡΤ

Η παραδοχή γίνεται από την ίδια τη διοίκηση που παραδέχεται στο επιχειρησιακό της σχέδιο ότι «η έλλειψη περιγραφής και αριθμητικού προσδιορισμού των θέσεων εργασίας καθιστά δυσχερή και μη αξιόπιστο τον προγραμματισμό αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό». Πίσω από τις γραμμές μπορεί κανείς να διαβάσει την πολιτική που ακολούθησαν όλες οι κυβερνήσεις την τελευταία 15ετία για την ΕΡΤ. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ανάλογα με τις κάθε φορά ανάγκες της κυβέρνησης και της διοίκησης με το ρουσφέτι και την πολιτική της προώθησης των «δικών μας παιδιών» σε θέσεις που έχουν και επιδόματα.

Η ανθρωπογεωγραφία του προσωπικού της ΕΡΤ, την οποία αποκαλύπτει σήμερα το «Π», καταδεικνύει την παθογένεια της κρατικής τηλεόρασης, η οποία, όπως φαίνεται, δεν πρόκειται να αλλάξει. Αντιθέτως. Η ΕΡΤ απασχολεί γύρω στους 1.925 μόνιμους υπαλλήλους, που είναι το 44% του συνολικού προσωπικού της. Το κόστος των μόνιμων εργαζομένων, μαζί με τους 440 που χαρακτηρίζονται ως «έκτακτο προσωπικό», φθάνει τα 99 εκατομμύρια ευρώ! Οι εξωτερικοί συνεργάτες φθάνουν το 45%, το έκτακτο προσωπικό το 10% και μια νέα κατηγορία, οι «Ενώσεις φυσικών προσώπων», το 1%. Έτσι έχουν ονομάσει τις εταιρείες που έχουν αναλάβει διάφορα πόστα στην ΕΡΤ, όπως την είσοδο ή τη φύλαξη του κτιρίου και τη μηχανοργάνωση. Η ΕΡΤ παραδέχεται ότι είναι η μόνη δημόσια (κρατική) ραδιοτηλεόραση σε όλη την Ευρώπη, με εξαίρεση το Λουξεμβούργο, που απασχολεί τόσο πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Ως έκτακτο προσωπικό χαρακτηρίζονται οι 292 δημοσιογράφοι «εσωτερικού, οι 91 δημοσιογράφοι εξωτερικού, οι 22 ιδιαιτέρες γραμματείς, τα 21 στελέχη «ειδικών θέσεων», οι 11 ειδικοί σύμβουλοι και 4 χορωδοί. Στο σύνολό τους είναι 441. Στους εξωτερικούς συνεργάτες ανήκουν 525 δημοσιογράφοι, 567 διαφόρων ειδικοτήτων, κυρίως στο πρόγραμμα, 516 καλλιτέχνες και 79 άτομα που ασχολούνται με πνευματικά δικαιώματα. Σύνολο δηλαδή 1.688 άτομα. Δηλαδή η ΕΡΤ έχει αυτή τη στιγμή 1.925 άτομα μόνιμους και 2.608 εξωτερικούς συνεργάτες, τακτικούς και έκτακτους! Το κόστος των εξωτερικών συντακτών φθάνει τα 27,2 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτό το σημείο αξίζει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των εξωτερικών συνεργατών μετά το 2001 αυξανόταν σταδιακά, όπως και το κόστος. Μόνο που η αύξηση προσωπικού την τελευταία χρονιά είναι της τάξης του 8% και το κόστος αυξήθηκε κατά 31%!

Η κάθε γενική διεύθυνση έχει το δικό της μερίδιο από εξωτερικούς συνεργάτες. Στις ειδήσεις-ενημέρωση απασχολείται το 34,8%, στο Ραδιόφωνο το 24,3%, στην ΕΡΤ 3 το 20,2%, στο πρόγραμμα το 15,2%, στις υπηρεσίες του προέδρου το 5,2% και στη γενική διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών το 0,3%. Σε ό,τι αφορά το τακτικό προσωπικό, καταγράφεται ανομοιογένεια ανά κλάδο και ανάγκη, με αποτέλεσμα να τονίζεται από τα ίδια τα στελέχη ότι υπάρχουν πολλά τμήματα που αλληλοκαλύπτονται, υπάρχουν ολιγομελή τμήματα «με εντατικούς ρυθμούς εργασίας» και άλλα με «μεγάλο αριθμό προσωπικού και χαλαρούς ρυθμούς εργασίας». Το μόνιμο προσωπικό κατανέμεται ως εξής: 776 άτομα εργάζονται στη διοίκηση-διαχείριση, 732 άτομα στην τεχνική διεύθυνση και 409 στο πρόγραμμα. Στις ενώσεις φυσικών προσώπων ανήκουν 21 άτομα της μηχανοργάνωσης και 15 άτομα στην υποδοχή του Ραδιομεγάρου της Αγίας Παρασκευής.

Η ΕΡΤ επίσης παραδέχεται εμμέσως και την πλήρη αποτυχία του προγράμματος της πρόωρης συνταξιοδότησης, η οποία αφενός δημιούργησε ένα τρομακτικό χρέος στα ασφαλιστικά ταμεία και αφετέρου αποψίλωσε την ΕΡΤ από έμπειρους εργαζόμενους, ειδικά στον τομέα των τεχνικών. Από το 1999 ως το 2003 αποχώρησαν υποχρεωτικά και εθελουσίως 345 άτομα από τη διοίκηση-διαχείριση, 249 από το πρόγραμμα, 450 από τον τεχνικό κλάδο και 167 από το έκτακτο προσωπικό. Το μόνο που προτείνεται για τη λύση του αδιεξόδου που λέγεται ανορθολογική κατανομή προσωπικού είναι να περιμένουν τις νέες προσλήψεις των 1.400 ατόμων και μετά να αξιοποιηθεί το προσωπικό κατά ανάγκες. Δηλαδή ζήσε Μάη μου.


Σχολιάστε εδώ