Ικανοποίηση από ΕΕ για τη διαχείριση συμβάσεων δημοσίων έργων στην Ελλάδα

Όπως ανακοινώθηκε, η Επιτροπή έκρινε ικανοποιητικά τα μέτρα που έλαβαν οι ελληνικές αρχές προκειμένου να εναρμονιστεί η εθνική νομική βάση για τις δημόσιες συμβάσεις με την κοινοτική νομοθεσία, ενισχύοντας τις διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου.

Σε γραπτή δήλωσή της η αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική επίτροπος Ντανούτα Χούμπνερ υπογραμμίζει ότι με αυτήν την αξιολόγηση επιλύεται με θετικό τρόπο μια μακροχρόνια εκκρεμότητα, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα πως η κατάληξη αυτή θα αποτελέσει τη βάση για την επιτυχή εφαρμογή των κοινοτικών προγραμμάτων περιφερειακής πολιτικής στην Ελλάδα. Η κοινοτική επίτροπος αναφέρεται ακόμη στις διαρκείς προσπάθειες που θα πρέπει να καταβάλλονται ώστε να επωφεληθεί η Ελλάδα πλήρως από τα κοινοτικά προγράμματα, τα οποία εφαρμόζονται στην ελληνική επικράτεια.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σηματοδοτεί ουσιαστικά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρακολούθησης από τις Βρυξέλλες για τη διαχείριση των συμβάσεων δημοσίων έργων στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Ιουνίου επιτεύχθηκε συμβιβασμός μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων κοινοτικών αρχών σχετικά με διαφορά που είχε η χώρα μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις παρατυπίες και τις κακοτεχνίες σε αναθέσεις έργων του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.


Σχολιάστε εδώ