Η ραδιοφωνία στην Ελλάδα από το 1987 έως σήμερα

Πρόκειται για την πρώτη σε βάθος έρευνα για το μέσο του ραδιοφώνου στη χώρα μας, που επιχειρεί την ανάλυση του ραδιοφωνικού φαινομένου υπό το κοινωνιολογικό, οικονομικό και τεχνολογικό πρίσμα, ενώ καλύπτει την ιστορική διαδρομή του ραδιοφώνου από τη γένεσή του, καθώς και την εξέλιξη του θεσμικού του πλαισίου από την απορύθμιση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ανάλυσης της αγοράς και του μάνατζμεντ των ραδιοφωνικών σταθμών, της εξέλιξης της τυπολογίας του προγράμματος και των χαρακτηριστικών της ακροαματικότητας και των επιμέρους ακροατηρίων. Η μελέτη των νέων τεχνολογιών στον 21ο αιώνα δίνει μια εικόνα για τις τάσεις του ψηφιακού ραδιοφώνου.

Το πιο ζωντανό κομμάτι του νέου ερευνητικού εγχειρήματος του ινστιτούτου αποτελεί η πρωτογενής έρευνα με θέμα τη σχέση ανάμεσα στο ραδιοφωνικό μέσο ως κοινωνικό φαινόμενο και τους φοιτητές των επιστημών της Επικοινωνίας και Πληροφόρησης τριών πανεπιστημίων της χώρας, του Καποδιστριακού, του Αριστοτελείου και του Παντείου Πανεπιστημίου, τα οποία συνεργάστηκαν με το ΙΟΜ για την πραγματοποίηση της έρευνας.

Τα ευρήματα της ειδικής αυτής έρευνας είναι αρκετά αισιόδοξα…
Καταδεικνύουν ότι οι φοιτητές και δυνάμει αυριανά στελέχη του τομέα της επικοινωνίας αποζητούν ένα ραδιόφωνο πρωτίστως «πολιτισμένο», στο οποίο ευδοκιμούν η καινοτομία και η δημιουργία, η ποικιλία και η επικαιρότητα. Αυτό το ραδιόφωνο θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο ΜΜΕ. Αντιθέτως, θεωρούν ότι όταν το ραδιόφωνο αντιμετωπίζεται από τους επαγγελματίες ως φορέας κατανάλωσης, προκαλεί πλήξη.


Σχολιάστε εδώ