Ρουσόπουλος: Όχι σε πανελλαδικές άδειες ραδιοφώνου

Το κρίσιμο μέγεθος είναι οι όροι συγκέντρωσης που θα καθιερώσει, κάτι που ως σήμερα αποτελεί εφτασφράγιστο μυστικό. Το ζήτημα του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών και της μετάβασης στην ψηφιακή τηλεόραση δεν έχει κλείσει, ενώ είναι βέβαιο πως δεν θα δοθούν άδειες πανελλαδικής εμβέλειας στους ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Φαίνεται όμως ότι υπάρχει διάθεση να ικανοποιηθούν ορισμένα από τα αιτήματα των ιδιοκτητών τηλεοπτικών σταθμών.

Στόχος του Θ. Ρουσόπουλου είναι πάντως η απλοποίηση των διαδικασιών, ώστε να δοθούν άμεσα οι άδειες, και στη συνέχεια, με ένα άλλο σύστημα, να υπάρχει ενδελεχής έλεγχος των αδειοδοτηθέντων.

Την ίδια ώρα, σοβαρό προβληματισμό εκφράζει το ΕΣΡ σε αυτό το ενδεχόμενο της άμεσης αδειοδότησης των ραδιοφωνικών και των τηλεοπτικών σταθμών λόγω της αναμενόμενης εισόδου της ψηφιακής τεχνολογίας. Θα είναι, πιστεύει, «νομοθεσία μίας χρήσεως», καθώς «αν οι άδειες εκδοθούν στο τέλος του τρέχοντος έτους και η ισχύς τους είναι πενταετής, κατά τη λήξη της ισχύος τους στο τέλος του έτους 2010 θα αρχίσει το μεταβατικό στάδιο της ψηφιακής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης», όπως αναφέρει το ΕΣΡ στο υπόμνημά του προς τον υπ. Επικρατείας. Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό: «Αν σήμερα χορηγηθούν 6 άδειες λειτουργίας σταθμών εθνικής εμβέλειας, όταν, κατά τη μεταβατική περίοδο, χρειαστεί να γίνονται παράλληλες εκπομπές αναλογικού και ψηφιακού σήματος, για τους έξι σταθμούς, θα απαιτηθούν περισσότερες συχνότητες (κανάλια) απ’ όσα προβλέπουν σήμερα οι χάρτες συχνοτήτων. Θα πρέπει, λοιπόν, είτε να περιορισθεί ο αριθμός των σταθμών εθνικής εμβέλειας ή να μειωθεί ο αριθμός των περιφερειακών και τοπικών αδειών».

Το συμβούλιο δέχεται πως δεν μπορεί να αλλάξει όλη η νομοθεσία, γι’ αυτό και ζητά «περιορισμένες τροπολογίες στους Νόμους 2328/1995 και 2644/1998 και να αντικατασταθούν ή καταργηθούν τα Προεδρικά Διατάγματα 234/2003 και 235/2003».

Κατά το ΕΣΡ, η χώρα πρέπει:
1. «να προετοιμαστεί και να ψηφιστεί η νομοθεσία που θα διέπει την ψηφιακή ραδιοτηλεόραση»,
2. «να καθοριστούν οι ημερομηνίες έναρξης της μεταβατικής περιόδου προς την επίγεια ψηφιακή πλατφόρμα (προτείνεται ο Σεπτέμβριος του 2007, με στόχο η διακοπή των αναλογικών εκπομπών -εάν το επιτρέπουν οι λοιπές συνθήκες- να γίνει την 1η Ιανουαρίου 2013) και»
3. «να γίνουν μερικές ”διορθωτικές” αλλαγές στη νομοθεσία, ώστε, ως το 2007, να διαμορφωθεί και να λειτουργήσει ένα καλύτερο από το σημερινό ραδιοτηλεοπτικό τοπίο».
Αν παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση επιλέξει την άμεση αδειοδότηση, κάτι που έχει ζητήσει ο Θ. Ρουσόπουλος, το ΕΣΡ προτείνει την κατηγοριοποίηση των ραδιοφωνικών σταθμών σε τρεις νέες κατηγορίες, όπως είχε αναλυτικά γράψει το «Π» στις 24.4.2005. Στους ιδιωτικούς, γενικής στόχευσης, ενημερωτικούς και ειδικούς, στους δημοτικούς σταθμούς και στους ερασιτεχνικούς, καθιερώνοντας ποσοστά για τη σχέση ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Για τη μοριοδότηση το συμβούλιο προτείνει maximum 10 μόρια για την επένδυση, για το πρόγραμμα maximum 20 μόρια, για το προσωπικό maximum 10 μόρια, για τις συνεργασίες (κοινοπραξίες, συγχρήσεις) maximum 10 μόρια, ενώ θα πρέπει να προβλεφθεί και αρνητική μοριοδότηση (με βάση το ιστορικό παραβάσεων των σταθμών) maximum 10 μόρια.

Τηλεόραση: Το συμβούλιο κρίνει πως για την τηλεόραση «δεν μπορεί να γίνει επεξεργασία οποιασδήποτε μορφής εάν προηγουμένως α) δεν καθοριστεί ο αριθμός των αδειών εθνικής εμβέλειας που θα προβλεφτεί και β) δεν αναθεωρηθούν οι χάρτες συχνοτήτων». Προτείνει ακόμη «να δοθεί πρακτική λύση στο θέμα της διάθεσης εκ μέρους των τηλεοπτικών σταθμών ποσοστού για την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών», να δημιουργηθούν περιφερειακά γραφεία του ΕΣΡ και να δοθεί η δυνατότητα να επιβάλλει ποινές σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς για τη μη τήρηση των κανόνων αυτοδέσμευσης.


Σχολιάστε εδώ