Δέκα όροι για την έκδοση ημερήσιας επαρχιακής εφημερίδας!

Την προπερασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση, όπου φαίνεται πως υπήρξαν εκατέρωθεν υποχωρήσεις και οι διαφορές πλέον είναι ελάχιστες, όπως για παράδειγμα η χρησιμοποίηση ως έδρας του Πειραιά. Πρόκειται για μία κίνηση ενίσχυσης του επαρχιακού Τύπου έναντι του αθηναϊκού, καθώς θα λάβει το 30% της κρατικής διαφήμισης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις. Ο Θ. Ρουσόπουλος διεμήνυσε πως δεν πρέπει να υπάρξουν άλλες καθυστερήσεις και πως ως το τέλος Μαΐου θα καταθέσει το νομοσχέδιο στη Βουλή.

Σύμφωνα με την πρόταση του υπουργείου, ημερήσια επαρχιακή εφημερίδα θα νοείται εκείνη που εκδίδεται στην ελληνική περιφέρεια, αποκλείοντας το γεωγραφικό διαμέρισμα Αττικής και τον νομό Θεσσαλονίκης. Οι προϋποθέσεις είναι να εκδίδεται συνεχώς και χωρίς διακοπή τουλάχιστον για δύο χρόνια και να κυκλοφορεί, σε επίπεδο νομού, τουλάχιστον σε δεκαέξι σελίδες μικρού σχήματος ή τουλάχιστον σε οκτώ μεγάλου σχήματος.

Ακόμη θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις τουλάχιστον επαγγελματίες δημοσιογράφους, ασφαλισμένους, με την ιδιότητα του δημοσιογράφου, στο Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών-Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) ή στο ΙΚΑ ή και άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σε μονοεδρικούς και διεδρικούς νομούς οι εφημερίδες μπορούν να χρησιμοποιούν άλλου σχήματος χαρτί, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να απασχολούν δύο δημοσιογράφους, εκ των οποίων ο ένας μπορεί να είναι ο ιδιοκτήτης, με την προϋπόθεση ότι θα είναι ασφαλισμένος στα οικεία δημοσιογραφικά ταμεία.

Επιπλέον, μια εφημερίδα για να θεωρείται ημερήσια επαρχιακή πρέπει να έχει 5-7 εκδόσεις την εβδομάδα και μέση ημερήσια κυκλοφορία τουλάχιστον 800 φύλλα. Η ημερήσια κυκλοφορία θα επιβεβαιώνεται από βεβαίωση του ΤΑΙΣΥΤ, τιμολόγια αγοράς του δημοσιογραφικού χάρτου, ενώ τα έσοδα θα προκύπτουν από την πώληση των φύλλων της εφημερίδας και από βεβαίωση των ΕΛΤΑ.

Η ημερήσια επαρχιακή πρέπει να περιλαμβάνει δημοσιογραφική ύλη από την τοπική, ελληνική και διεθνή επικαιρότητα τουλάχιστον στο 65% της συνολικής της επιφάνειας και το υπόλοιπο μπορεί να καλύπτεται με διαφημίσεις και άλλες ανακοινώσεις. Θα πρέπει να έχει γραφεία με προσωπικό τουλάχιστον δύο ατόμων ασφαλισμένων στο ΙΚΑ ή άλλο ταμείο. Ακόμη μια σημαντική παράμετρος είναι πως ημερήσιες θα θεωρούνται οι εφημερίδες «που εκδίδονται κάθε εργάσιμη ημέρα χωρίς διακοπή και με ημερομηνία που αναγράφεται επί του φύλλου». Αντιθέτως, εβδομαδιαίες θεωρούνται οι εφημερίδες που εκδίδονται μία φορά την εβδομάδα. Θα επιτρέπεται, όμως, δεκαπενθήμερη διακοπή της έκδοσης κατά τους θερινούς μήνες.

Τέλος, «τα φύλλα ημερήσιας επαρχιακής εφημερίδας που εκδίδονται καθ’ υπέρβαση της ελάχιστης προϋπόθεσης τακτικής κυκλοφορίας σε ημέρες που προβλέπεται στο εδάφιο της προηγουμένης παραγράφου, ακόμη και αν εκδίδονται σε τακτές ημέρες και χωρίς διακοπή, δεν θεωρούνται αυτοτελής εφημερίδα, έστω και αν χρησιμοποιούν στα φύλλα αυτά παραλλαγμένο τον τίτλο της ημερήσιας έκδοσης. Η έκτη έκδοση πενθήμερης εφημερίδας θεωρείται συνέχεια της πέμπτης και η έβδομη έκδοση συνέχεια της έκτης και η έβδομη έκδοση θεωρείται αυτοτελής εφημερίδα, εφόσον συντάσσεται από άλλη συντακτική ομάδα ασφαλισμένη στα οικεία ταμεία».


Σχολιάστε εδώ