Κεντρική σελίδα | Προηγούμενα Φύλλα | Επικοινωνία

ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΥΡΩΠΗ - ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
Δες
ΣΤΗΛΕΣ
ΘΑΡΡΑΛΕΑ
ΔΗΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΖΙΖΑΝΙΟ
ΥΠ. ΕΞΩ(ΦΡΕΝ)ΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ... ΑΛΛΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

Υπάρχουν 9 ακόμα άρθρα στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Αποστολή άρθρου Προβολή σε μία σελίδα Εκτύπωση άρθρου
16/04/2017
Κι άλλο «χαράτσι» κατά των ασφαλισμένων
Διπλές εισφορές θα καταβάλλουν όσοι είναι σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, ως μισθωτοί και ως αυτοαπασχολούμενοι με «μπλοκάκι»! - Αποκαλυπτικά παραδείγματα για το πόσα παραπάνω χρήματα θα πληρώνουν

Σελίδες:

«Τσουνάμι» έρχεται για τους νέους ασφαλισμένους (από 1/1/1993 και μετά). Προκειμένου να πάρουν κάποια στιγμή την όποια «κουτσουρεμένη» σύ­νταξη, θα καταβάλλουν, αρχής γενομένης από 1/1/2017, διπλές εισφορές όταν βρίσκονται σε καθεστώς παράλληλης ασφάλισης, ως μισθωτοί και ως αυτοαπασχολούμενοι με «μπλοκάκι».

Είναι σίγουρο ότι ο νέος τρόπος καταβολής εισφορών στην παράλληλη ασφάλιση θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην αγορά, καθώς μεγάλος αριθμός ασφαλισμένων θα επιβαρυνθεί με υψηλά ποσά ασφαλιστικών εισφορών. Έως το τέλος του 2016, οι νέοι ασφαλισμένοι, για τους οποίους προέκυπτε υποχρεωτικού χαρακτήρα ασφάλιση, π.χ. στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ, είχαν το δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα εφόσον συμπλήρωναν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα (ΙΚΑ) για όλο το διάστημα που ήταν σε παράλληλη απασχόληση.

Αυτό το δικαίωμα, δηλαδή της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών, καταργείται ρητώς με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου.

Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας, που αναρτήθηκε στις 24/3/2017 για την εφαρμογή του ν. 4387/2016, προβλέπει ότι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση πριν ή μετά την 1η/1/1993, δηλαδή παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, εάν ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα, για την οποία είχαν υποχρέωση σε περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, από 1/1/2017 οφείλουν να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφορές –κύριας ασφάλισης– για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούν.

Οι ασφαλιστικές εισφορές ξεκινούν από 26,90% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με μία μόνο απασχόληση και φτάνουν ακόμα και στο 46% (περιπτώσεις, π.χ., μισθωτών μηχανικών).

Στους ασφαλισμένους που προέρχονται από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ προβλέπεται κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ίσο με τον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών - το σημερινό, δε, κατώτατο όριο είναι διαμορφωμένο στα 586,08 ευρώ. Στην περίπτωση πλήρους απασχόλησης μισθωτού έως 25 ετών, το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται στα 510,95 ευρώ. Το δε ανώτατο όριο στο δεκαπλάσιο, δηλαδή στα 5.860,80 ευρώ. Στις περιπτώσεις άσκησης περισσοτέρων της μίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων, που θα προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στα πρώην ασφαλιστικά ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ -ακόμη και με υποχρέωση ασφάλισης λόγω ιδιότητας, π.χ., μηχανικοί-, η μηνιαία βάση υπολογισμού των εισφορών είναι το άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από κάθε δραστηριότητα.

Θα πληρώνουν εισφορές και τα μέλη ΑΕ

Στην ίδια εγκύκλιο προβλέπεται ότι τα μέλη διοικητικών συμβουλίων ΑΕ που λαμβάνουν αμοιβή πληρώνουν εισφορά ως μισθωτοί, που υπολογίζεται πάνω στην αμοιβή κατΆ αποκοπή. Επίσης προβλέπεται ότι τα μέλη των ΔΣ των ΑΕ με αντικείμενο -επιχείρησης- επαγγελματικής, βιοτεχνικής, εμπορικής δραστηριότητας, εφόσον είναι μέτοχοι τουλάχιστον κατά ποσοστό 3%, καταβάλλουν εισφορές ελεύθερου επαγγελματία (ασφαλισμένοι πρώην ΟΑΕΕ) και εισφορά επί των μερισμάτων που εισπράττουν ως εταίροι, με βάση το άρθρο 39 του νέου ασφαλιστικού νόμου, για όσους είναι μέτοχοι σε ποσοστό πάνω από 3% και παράλληλα μετέχουν στην ίδια ή σε άλλη ΑΕ ως μέλη του ΔΣ λαμβάνοντας αμοιβή.

Πόσα θα πληρώνετε

1. Παλαιός ασφαλισμένος παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.

• Έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς ως μισθωτός και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

• Εάν για τη μισθωτή απασχόληση οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 6.000 ευρώ και το μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα ανέρχεται σε 3.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του ανωτάτου ορίου μηνιαίων αποδοχών (5.860,80 ευρώ).

• Εάν για τη μισθωτή απασχόληση οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 4.000 ευρώ και το μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα σε 3.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά για το ποσό των 4.000 ευρώ, ενώ για το ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του ποσού των 1.860,80 ευρώ (5.860,80 ευρώ - 4.000,00 ευρώ).

• Εάν για τη μισθωτή απασχόληση οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 2.000 ευρώ και το μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά για το ποσό των 2.000 ευρώ και για το ελεύθερο επάγγελμα μηνιαία εισφορά επί του ποσού των 1.000 ευρώ.

• Εάν για τη μισθωτή απασχόληση (πλήρης απασχόληση από ασφαλισμένο κάτω των 25 ετών) οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 510 ευρώ και το μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα σε 500 ευρώ, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά για το ποσό των 510 ευρώ και για το ελεύθερο επάγγελμα μηνιαία εισφορά επί του ποσού των 500 ευρώ.

• Εάν για τη μισθωτή απασχόληση οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 510 ευρώ (πλήρης απασχόληση από ασφαλισμένο κάτω των 25 ετών) και προκύπτει ζημία από το ελεύθερο επάγγελμα, ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά για το ποσό των 510 ευρώ. Για το ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του ποσού των 76,08 ευρώ (586,08 ευρώ - 510,00 ευρώ).

• Εάν για τη μισθωτή απασχόληση (καθεστώς μερικής απασχόλησης) οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 200 ευρώ και το μηνιαίο εισόδημα από το ελεύθερο επάγγελμα ανέρχεται σε 100 ευρώ, το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος διαμορφώνεται σε 386,08 ευρώ (586,08 ευρώ - 200 ευρώ). Ο ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαία εισφορά για το ποσό των 200 ευρώ. Για το ελεύθερο επάγγελμα καταβάλλει μηνιαία εισφορά επί του ποσού των 386,08 ευρώ.

2. Νέος ασφαλισμένος παρέχει εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.

• Ο εν λόγω ασφαλισμένος υπαγόταν στην ασφάλιση ενός φορέα κύριας ασφάλισης, εν προκειμένω του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του πρώην ΟΑΕΕ, και κατέβαλλε μία ασφαλιστική εισφορά. Από 1/1/2017 ο εν λόγω ασφαλισμένος έχει υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικής εισφοράς: α) Επί των μηνιαίων αποδοχών που έχει ως μισθωτός (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). β) Επί του μηνιαίου εισοδήματος που έχει ως ελεύθερος επαγγελματίας (υποχρέωση ασφάλισης βάσει των διατάξεων του πρώην ΟΑΕΕ).

3. α. Δημόσιος υπάλληλος ο οποίος παράλληλα με την υπηρεσία του απασχολείται και ως εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λπ., για την απασχόλησή του ως εκπαιδευτής από 1/1/2017 υπάγεται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτός.

β. Εκπαιδευτής σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λπ., ο οποίος παράλληλα απασχολείται ως εκπαιδευτής και σε άλλο ΙΕΚ, ΚΕΚ, κ.λπ., υπάγεται από 1/1/2017 στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτός για καθεμιά απασχόληση (πολλαπλή μισθωτή απασχόληση).


Σελίδες:
Αφήστε το σχόλιο σας: