Κεντρική σελίδα | Προηγούμενα Φύλλα | Επικοινωνία

ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΥΡΩΠΗ - ΚΟΣΜΟΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
Δες
ΣΤΗΛΕΣ
ΘΑΡΡΑΛΕΑ
ΔΗΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΖΙΖΑΝΙΟ
ΥΠ. ΕΞΩ(ΦΡΕΝ)ΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ... ΑΛΛΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

Υπάρχουν 11 ακόμα άρθρα στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Αποστολή άρθρου Προβολή σε μία σελίδα Εκτύπωση άρθρου
29/01/2017
Υδροηλεκτρική ενέργεια στην Ελλάδα
του ΕΥ. ΚΟΛΩΝΙΑ Πολιτικού Μηχανικού
Πολιτική ανορθολογισμού

Σελίδες:

Στην Ελλάδα αποτελεί κλασικό παράδειγμα ανορθολογισμού η ασκηθείσα πολιτική τα τελευταία τριάντα χρόνια αναφορικά με την προώθηση και ανάπτυξη της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας από υδατοπτώσεις στην παραγωγή καθαρής και ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας, διαθέτοντας το ασύγκριτο πλεονέκτημα της απλής μηχανικής μετατροπής με απόδοση 95% και καλύπτοντας παράλληλα ελλείψεις σε καθαρό νερό.

Αγνοούμε ότι μόνο τα 2/5 του υδροδυναμικού μας πλούτου έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα, ενώ δεν προωθούμε πλέον την κατασκευή των αναγκαίων μικρών και μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων. Αποτέλεσμα όμως αυτής της πολιτικής είναι:

• Τα ημιτελή εγκαταλελειμμένα έργα του φαραωνικού σχεδιασμού έργου της εκτροπής του Αχελώου προς τη Θεσσαλία.

• Η αναστολή της κατασκευής του κατά­ντη του συγκροτήματος εκτροπής, προγραμματισμένου για ένταξη στο σύστημα παραγωγής υδροηλεκτρικού έργου Αυλακίου, με ταυτόχρονη παραχώρηση προς ιδιωτική εκμετάλλευση.

• Η επ’ αόριστον αναστολή της κατασκευής του υδροηλεκτρικού έργου Τεμένους, στον ποταμό Νέστο, προς αναρρύθμιση των παρεχομένων κατάντη ποσοτήτων νερού για την ικανοποίηση των αρδευτικών αναγκών, με παράλληλη παραγωγή ενέργειας.

• Η συρρίκνωση, μέχρι σχεδόν απραξίας, των δραστηριοτήτων και του εκπονηθησόμενου έργου της άλλοτε ισχυρής και επιστημονικά αναγνωρισμένης Διεύθυνσης Αναπτύξεως Υδροηλεκτρικών Έργων της ΔΕΗ.

Απόρροια, ως εκ τούτου, αποτελεί η οικονομική ζημία την οποία έχει υποστεί μέχρι σήμερα ο δημόσιος τομέας και η οποία, κατά τους μετριότερους υπολογισμούς, ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ. Για να ανατραπεί η υφιστάμενη κατάσταση και να ανακοπεί η συνεχιζόμενη αιμορραγία του δημόσιου χρήματος, απαιτείται όπως ανατεθεί στην ΔΕΗ, ως αρμόδιου και ενδιαφερόμενου φορέα του Δημοσίου, ο ανασχεδιασμός και η προώθηση υλοποίησης των έργων ώστε να καταστούν αυτά παραγωγικά και δη:

• Να αποτυπωθεί η υφιστάμενη σήμερα κατάσταση στο ημιτελές έργο του ΥΗΕ Συκιάς και να αναθεωρηθεί ο σχεδιασμός του έργου, σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, ήτοι ταπείνωση της ανωτάτης στάθμης του ταμιευτήρα του έργου, ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη κατασκευής του δαπανηρού τούτου περιφράγματος προστασίας του Ι. Μ. Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου και οι εξ αυτού προκύπτουσες περιβαλλοντικές συνέπειες, καθώς και η εξέταση εγκατάστασης στροβιλοαντλητικού συγκροτήματος στον σταθμό παραγωγής, σε συνδυασμό με την κατάντη υλοποίηση του έργου του ΥΗΕ Αυλακίου.

• Να ολοκληρωθεί η εκ σκυροδέματος επένδυση της προς Θεσσαλία ήδη διανοιγμένης σήραγγας εκτροπής και να κατασκευασθούν τα έργα εισόδου-εξόδου, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει η υπόψη σήραγγα σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που απαιτείται η μεταφορά νερού από τον ταμιευτήρα του ΥΗΕ Συκιάς προς τον θεσσαλικό κάμπο.

• Να προχωρήσει άμεσα η διακήρυξη κατασκευής του ΥΗΕ Τεμένους, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του υδροηλεκτρικού συγκροτήματος Νέστου, σε συνδυασμό με την αναγκαία παροχή κατάντη του προς άρδευση νερού και την παράλληλη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπροσθέτως, σε δεύτερο στάδιο, θα πρέπει να προωθηθεί η κατασκευή του ΥΗΕ Αγ. Νικολάου στον ποταμό Άραχθο -ανάντη του υφισταμένου ΥΗΕ Πουρναρίου- και σε συνδυασμό με την αποκατάσταση της παλαιάς λίθινης γέφυρας της Πλάκας.

Επιβάλλεται, ως εκ τούτου, σύμφωνα και με την καταβαλλόμενη διεθνή προσπάθεια αυξήσεως της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, προς προστασία του περιβάλλοντος, να προχωρήσει άμεσα η ΔΕΗ, ως αρμόδια δημόσια επιχείρηση, στην ολοκλήρωση - ανάπτυξη αυτών των έργων και στην ένταξή τους στο ενεργειακό σύστημα της χώρας, με παραγωγή υπολογιζόμενη σε 800 εκατ. Kwh ετησίως.


Σελίδες: