Κεντρική σελίδα | Προηγούμενα Φύλλα | Επικοινωνία

ΘΕΜΑΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΜΥΝΑ - ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
γράφουν
ΣΤΗΛΕΣ
ΘΑΡΡΑΛΕΑ
ΔΗΓΜΑ ΓΡΑΦΗΣ
ΖΙΖΑΝΙΟ
ΥΠ. ΕΞΩ(ΦΡΕΝ)ΙΚΩΝ
ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΑ ΚΑΙ... ΑΛΛΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΚΑΤΩ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ

Υπάρχουν 14 ακόμα άρθρα στην κατηγορία ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.
Αποστολή άρθρου Προβολή σε μία σελίδα Εκτύπωση άρθρου
03/09/2017
Τι ισχύει για τις αναγνωρίσεις πλασματικών ετών των δημοσίων υπαλλήλων

Σελίδες:

Για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης και τον υπολογισμό της σύνταξης αναγνωρίζονται:

• Η στρατιωτική θητεία.

• Τα παιδιά (ένα για το πρώτο και δύο για το κάθε επόμενο παιδί και μέχρι το τρίτο). Ο χρόνος των παιδιών εξαγοράζεται με την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει δεκαπέντε έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας. Η αναγνώριση των παιδιών επιτρέπεται σε όσους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-2010 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Οι αναγνωρίσεις στρατού και παιδιών μπορούν να φέρουν την αναγνώριση 31-12-2010. Αναγνώριση παιδιών γίνεται για τόσο χρόνο όσος υπολείπεται ώστε στις 31-12-2010 να συμπληρωθεί η 25ετία ή 20ετία για τρίτεκνες γυναίκες. Οι άντρες τρίτεκνοι μπορούν να εξαγοράσουν τα έτη ασφάλισης από τα παιδιά κατ’ εξαίρεση, ανεξαρτήτως του έτους θεμελίωσης.

ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΓΟΡΕΣ

Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1-1-2011 και μετά, θεωρείται συ­ντάξιμος χρόνος και μπορεί να εξαγοραστεί:

• Ο χρόνος σπουδών -μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους ηλικίας-, εφόσον έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 12 ετών. Αναγνωρίζεται ένα πτυχίο και όσα χρόνια προβλέπει ο οργανισμός ή η νομοθεσία λειτουργίας της σχολής. Οι νοσηλεύτριες-μαίες αναγνωρίζουν και τον χρόνο της πρακτικής άσκησης, εφόσον δεν αναγνωρίστηκε ως προϋπηρεσία.

• Ο χρόνος άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι έξι ετών με την προϋπόθεση καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

• O χρόνος εκπαιδευτικής άδειας.

• Ο χρόνος που αναγνωρίζεται για σπουδές, στρατό, άνευ αποδοχών και ανατροφή παιδιού, καθορίζεται:

• Σε τέσσερα έτη, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2011.

• Σε πέντε έτη, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2012.

• Σε έξι έτη, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2013.

• Σε επτά έτη, για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης εντός του έτους 2014.

• Στον περιορισμό αυτόν δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος αναγνώρισης των παιδιών.

Πότε δίνονται οι εξαγορές

Οποτεδήποτε θέλουμε, πριν ή κατά την ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η ενηλικίωση του παιδιού θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας. Η δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων δεν έχει καταληκτική ημερομηνία. Μπορεί να γίνει όποιο έτος επιθυμεί ο ασφαλισμένος. Γυρίζει στο έτος στο οποίο, αθροίζοντας έτη υπηρεσίας και έτη αναγνώρισης, θεμελιώνεται το δικαίωμα σύνταξης (25ετία ή 20ετία στις τρίτεκνες γυναίκες κ.λπ.). Η εξέταση του αιτήματος αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης από το ΓΛΚ γίνεται κατά τη συνταξιοδότηση. Κατοχυρώνεται όμως το ύψος των κρατήσεων κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης. Οι αναγνωρίσεις χρόνου υπηρεσίας πρέπει να γίνονται με γνώση των ορίων ηλικίας και του έτους θεμελίωσης, γιατί μπορεί να προσθέτει και όχι να αφαιρεί χρόνια. Μπορεί να γίνει αποποίηση του συνόλου των ετών ασφάλισης άλλου φορέα κύριας σύνταξης.

Τι πρέπει να προσέξετε

• Για τη θεμελίωση του δικαιώματος σύνταξης εξαγοράζονται πλασματικά έτη (π.χ. σπουδές) πέραν του στρατού, παιδιών, εάν η θεμελίωση επέρχεται μετά την 1-1-2011 και απαιτείται προσοχή με τους χρόνους εξαγοράς.

• Επίσης μπορεί να αποποιηθεί τον χρόνο ασφάλισης που διαθέτει στον ιδιωτικό τομέα και να μην τον εμφανίσει στο ΓΛΚ. Η ανάκληση της πράξεως αναγνώρισης επιτρέπεται μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία έκδοσης και όχι την κατάθεση της αίτησης.

• Οι ασφαλισμένοι μετά τον ν. 4387/2016 πρέπει να είναι διπλά προσεκτικοί, καθώς ο νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης (εθνική - ανταποδοτική) προβλέπει και νέο τρόπο συνυπολογισμού των πλασματικών στις αποδοχές του συνταξιούχου. Συνεπώς, τα πλασματικά έτη παίζουν διπλό ρόλο: Φέρνουν νωρίτερα τη συνταξιοδότηση και επηρεάζουν το ποσό της σύνταξης.

• Χρήση πλασματικών ετών μπορούν να κάνουν ασφαλισμένοι είτε για να θεμελιώσουν αναδρομικά με διατάξεις που αφορούν το 2011 και το 2012, ώστε συμπληρώνοντας τα απαραίτητα όρια εντός του 2017 να αποχωρήσουν ή για να συμπληρώσουν εντός του 2017 την πλήρη 40ετία και με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας να συνταξιοδοτηθούν.

• Προσοχή χρειάζεται από τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, εάν τα χρόνια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θεμελίωση, αφού τα χρήματα που έχουν καταβληθεί χάνονται.

• Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο, οι οποίοι με τη χρήση αυτών θεμελιώνουν αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012, συμφέρει να αναγνωρίσουν τρία ως πέντε πλασματικά έτη.

• Άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι, για τη συμπλήρωση 35ετίας, συμφέρει να αναγνωρίσουν τέσσερα με πέντε χρόνια ώστε να κατοχυρώσουν 25ετία μέχρι το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν φέτος με 35ετία.

• Οι δημόσιοι υπάλληλοι πληρώνουν από 1/1/2017, για κάθε μήνα, το 10% των συντάξιμων αποδοχών τους κατά τον μήνα της αίτησης (η εισφορά τους είναι 6,67% και του Δημοσίου ορίστηκε για το 2017 στο 3,33%).

• Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται χωρίς εξαγορά και χρησιμοποιούνται μόνο για θεμελίωση δεν συνυπολογίζονται στο ποσό της ανταποδοτικής, δεν λαμβάνονται δηλαδή υπόψη για τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές. Λαμβάνονται ωστόσο υπόψη για τη διαμόρφωση της εθνικής σύνταξης. Πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται με εξαγορά συνυπολογίζονται για ποσοστά αναπλήρωσης, συντάξιμες αποδοχές και εθνική σύνταξη. Προσοχή! Πλασματικοί χρόνοι που εξαγοράστηκαν με το κόστος του παλαιού καθεστώτος (168 ευρώ/μήνα) θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό της σύνταξης μόνο αν έχουν εξαγοραστεί από το 2002 και μετά.

• Παλαιοί ασφαλισμένοι θεωρούνται όσοι, έως 31-12-1992, έχουν ασφαλιστεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας έστω μία ημέρα σε οργανισμό κύριας ασφάλισης.

• Παράδειγμα: Εάν θέλει κάποιος ασφαλισμένος να συμπληρώσει 25 έτη -για να έχει προϋποθέσεις γρηγορότερης συνταξιοδότησης- τις χρονιές 2010, 2011 ή 2012 και έχει προσληφθεί στο δημόσιο ακόμη και μετά το 1993 αλλά ήταν ασφαλισμένος σε άλλον ασφαλιστικό Φορέα (π.χ. ΟΑΕΕ) πριν τις 31/12/1992 (παλιός ασφαλισμένος), απαραιτήτως χρειάζεται, για αναγνώριση πλασματικών χρόνων, δεκαπενταετή εργασία στο δημόσιο έως τα άνω έτη.


Σελίδες: