2012-03-18

  • Τα ʼμαθες τα νέα πατέρα;

    Για υπεροψία κατηγορούν τον Παπουτσή. Ότι από τη στιγμή που είδε ότι δεν έχει τις υπογραφές, ήταν στρατηγικό λάθος του η υποψηφιότητα. Και ότι δεν […]