2012-03-04

  • Ταξιδάκια…

    Την ώρα που δεκάδες συμβασιούχοι έχουν απολυθεί, εργαζόμενοι έχουν μπει σε εφεδρεία και ο ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) συγχωνεύθηκε με τη Θέμις και τη ΔΕΠΑΝΟΜ […]