2007-02-05

  • επί του πιεστηρίου

    Καλή σας μέρα, Και μάλλον θα πρέπει ν' αρχίσουμε τις δεήσεις, μήπως και βρέξει, γιατί δεν μας βλέπω καλά… Φεβρουάριος κι ακόμη στάλα νερό δεν έπεσε……

  • Να μην προκαλούν τους πολίτες

    Είναι θλιβερό το φαινόμενο να προωθούνται σοβαρές συνταγματικές αλλαγές -που υποτίθεται ότι συγκεντρώνουν την ευρύτατη κοινωνική συναίνεση- και την ίδια στιγμή να εμφανίζονται οξείες αντιθέσεις στο…

  • Στης Σοφοκλέους τα παιχνίδια

    Θετικές εξελίξεις για τις χρηματιστηριακές αγορές ανά τον κόσμο, μηδέ της Σοφοκλέους εξαιρουμένης, όλες τις προηγούμενες ημέρες. Νέα υψηλά για τον Δείκτη, ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός…

ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΡΗΣ - Θαρραλέα

Μάκης Κουρής: Δεν μας περισσεύουν οι φίλοι, για να κάνουμε εχθρούς…

Πολυτέλεια είναι η σύγκρουση με τη Ρωσία που ξαφνικά επέλεξε η κυβέρνηση, χωρίς να…