ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Ξεκίνησε…

    Ξεκίνησε…

    …η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Διαμονής Παιδιών σε Κατασκηνώσεις (έτους 2018), μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, στις 12/4/2018 και λήγει την 1/5/2018.

  • Φυγή για γνώση…

    Φυγή για γνώση…

    Πάνω από 20.000 Έλληνες έχουν πάει στο εξωτερικό για μεταπτυχιακές σπουδές. Περίπου οι μισοί στη Βρετανία και οι υπόλοιποι σε Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ. Τελευταία, […]