Γιορτάζοντας τον Αυθεντικό Μαραθώνιο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – Celebrating the Authentic Marathon at the National Archaeological Museum

Γιορτάζοντας τον Αυθεντικό Μαραθώνιο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο – Celebrating the Authentic Marathon at the National Archaeological Museum

Η Ιδέα της ύψιστης αγωνιστικής προσπάθειας του ανθρώπου να καταστήσει το σώμα του ικανότερο και να επινοήσει τεχνικές με τη βοήθεια του νου αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της άθλησης. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχαία Ελλάδα ο αθλητισμός και τα διάφορα αγωνίσματα είναι συνυφασμένα με τη ζωή, τους μύθους, τη θρησκεία και την συνείδηση του αρχαίου Έλληνα. Οι αθλητές είναι πρόσωπα εξειδικευμένα σε ένα η περισσότερα αθλήματα και μέλη μιας κοινωνίας που μπορεί να μετατρέψει στο πέρασμα του χρόνου την άμιλλα σε αρετή.

Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο τιμώντας τη διεξαγωγή του Αυθεντικού Μαραθωνίου στην Αθήνα την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2018 και την ιδέα της αθλητικής αγωνιστικής προσπάθειας έχει οργανώσει διαδρομή με θέμα τον αθλητισμό στην αρχαιότητα. Με τη βοήθεια ειδικού εκπαιδευτικού εντύπου στα ελληνικά και τα αγγλικά, που θα είναι διαθέσιμο στην είσοδο του μουσείου από τις 5 έως τις 12 Νοεμβρίου, οι συμμετέχοντες αθλητές του αυθεντικού μαραθωνίου θα μπορούν να περιηγηθούν στο μουσείο και να γνωρίσουν μια σειρά εκθεμάτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό (π.χ. προετοιμασία αθλητών, αγώνες, έπαθλα).

Η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη για τους 100 πρώτους αθλητές, οι οποίοι θα πρέπει να προμηθευτούν το έντυπο στις Πληροφορίες του Μουσείου, με την επίδειξη του αριθμού συμμετοχής τους στον μαραθώνιο.


Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 10682
Τηλ: 213214 4800
Ώρες λειτουργίας (έως 31/3): Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή 09:00-16:00
Email: [email protected]
Ιστοσελίδα: www.namuseum.gr
Facebook: www.facebook.com/namuseum/

Παράσταση από αττικό μελανόμορφο αγγείο με τρεις νέους δρομείς. Από τη στάση του σώματος συνάγεται ότι συμμετέχουν σε δρόμο σταδίου, έναν αγώνα 190 μέτρων περίπου. Γύρω στο 540 π.Χ. (© Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο/TAΠΑ).

Depiction of three young runners on an attic black-figured vase. From their body posture it is deducted that they participate in stadion, a race of approximately 190 metres. Around 540 BC. (© National Archaeological Museum/Archaeological Receipts Fund).


Celebrating the Authentic Marathon at the National Archaeological Museum

The idea of supreme competitive effort of humans to make their body more capable and by the power of the mind invent various techniques was the principal characteristic of athletics. In ancient Greece the athletics and the various contests were interwined with their lives, legends, religion and their awareness of being Greek. Athletes are people who specialized in one or more sporting events as well as members of a society which over the course of time can turn rivalty into virtue.

The NationalArchaeological Museum celebrating the forthcoming Authentic Marathon in Athens on 11th November 2018 and the idea of competitive effort has organized a thematic tour about sports and athletes in antiquity. By means of a special educational leaflet (in English) available at the entrance of the Museum from Monday 5th to Monday 12th of November, athletes participating in the authentic marathon will be able to stroll through the galleries of the Museum and get acquainted with a series of exhibits related with sports and athletics (e.g. training for athletes, races, prizes).

The entrance to the Museum is free for the first 100 athletes that will ask for the educational leaflet at the Information Desk of the Museum, upon presenting their participation number for the Marathon.


Contact details

Address: 28thOctober (Patission) str. 44, Athens 10682
Tel: 213214 4800
Opening hours (until 31/3): Monday 13:00-20:00, Tuesday-Sunday 09:00-16:00
Email: [email protected]
Website: www.namuseum.gr
Facebook: www.facebook.com/namuseum/

Χάλκινο ειδώλιο νέας που συμμετείχε σε αγώνα δρόμου προς τιμή της θεάς Ήρας στην Ολυμπία. Οι νεαρές, ανύπαντρες κοπέλες έτρεχαν φορώντας κοντούς χιτώνες και έχοντας λυτά τα μαλλιά τους. 550-540 π.Χ. (© ΕθνικόΑρχαιολογικόΜουσείο/TAΠΑ)

Bronze statuette of a maiden participating in a race in honour of the goddess Hera at Olympia. The young girls were running, wearing short chitons and with their hair loose. 550-540 BC. (© National Archaeological Museum/Archaeological Receipts Fund).

 


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!