Συνδυαστική θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο εξέλιξης του καρκίνου του πνεύμονα

Συνδυαστική θεραπεία μειώνει τον κίνδυνο εξέλιξης του καρκίνου του πνεύμονα

Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε τα αρχικά αποτελέσματα από τη βασική μελέτη Φάσης 3 CheckMate -227, για την αξιολόγηση του συνδυασμού του nivolumab 3 mg/kg με χαμηλή δόση ipilimumab, 1 mg/kg στη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και υψηλό φορτίο μεταλλάξεων του όγκου (TMB) >10 μεταλλάξεις/μεγαβάση (mut/Mb).

Στη Φάση 3 μελέτη CheckMate -227, το ποσοστό επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου στο ένα έτος ήταν τουλάχιστον τριπλάσιο με το συνδυασμό έναντι της χημειοθεραπείας (43% έναντι 13%) σε ασθενείς πρώτης γραμμής με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα και υψηλό TMB >10 mut/Mb.

Ως προς την συνολική ανταπόκριση στη νόσο υπήρξε σχεδόν διπλασιασμός του ποσοστού συνολικής ανταπόκρισης με τον συνδυασμό (45,3%) έναντι της χημειοθεραπείας (26,9%), ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το 68% των ανταποκριθέντων ασθενών εξακολουθούσαν να παρουσιάζουν ανταπόκριση στο ένα έτος (έναντι 25% με χημειοθεραπεία).

Το ποσοστό των σχετιζόμενων με τη θεραπεία ανεπιθύμητων συμβάντων Βαθμού 3-4 με τον συνδυασμό του nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab ήταν 31% έναντι 36% με τη χημειοθεραπεία.«Η CheckMate-227 είναι η πρώτη μελέτη Φάσης 3 που καταδεικνύει το σημαντικό κλινικό όφελος του συνδυασμού δύο ανοσοθεραπευτικών παραγόντων για τη θεραπεία πρώτης γραμμής ασθενών με NSCLC και υψηλό TMB», δήλωσε ο Matthew D. Hellmann, M.D., ερευνητής της μελέτης, Ογκολόγος στο Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

«Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η θεραπεία πρώτης γραμμής με nivolumab και ipilimumab μπορεί να προσφέρει ανταποκρίσεις με αυξημένη διάρκεια, βάθος και συχνότητα σε σύγκριση με τη χημειοθεραπεία σε ασθενείς με NSCLC οι οποίοι έχουν TMB >10 mut/Mb. Η μελέτη επίσης υποστηρίζει το σκεπτικό για τη διενέργεια μοριακού ελέγχου για τον προσδιορισμό πιθανών βιολογικών δεικτών σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα».

«Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη νόσος, που περιλαμβάνει πολλαπλούς υποτύπους, καθιστώντας ολοένα και πιο σημαντικό τον καθορισμό θεραπευτικής προσέγγισης ακριβείας για τη νόσο», δήλωσε η Sabine Maier, επικεφαλής ανάπτυξης του τομέα καρκίνων του θώρακος στη Bristol-Myers Squibb.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που εξελίξαμε την επιστήμη αναδεικνύοντας σε αυτή τη μελέτη το TMB σε σημαντικό βιολογικό δείκτη που προέβλεψε ποιοι ασθενείς πρώτης γραμμής με καρκίνο του πνεύμονα εμφάνισαν κλινικά σημαντικό όφελος ως προς την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου με τον συνδυασμό του nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab, χωρίς τη χορήγηση χημειοθεραπείας.

Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν παράδειγμα του στόχου μας που είναι να κατανοήσουμε κάθε τύπο ασθενούς μέσω των υψηλών δυνατοτήτων μας στη μεταφραστική έρευνα».

Προωθώντας την Έρευνα στην Ογκολογία
Στη Bristol-Myers Squibb, οι ασθενείς αποτελούν το επίκεντρο για οτιδήποτε κάνει. Το όραμά της για το μέλλον της φροντίδας στον καρκίνο εστιάζεται στην έρευνα και την ανάπτυξη τροποποιητικών φαρμάκων στην Ανοσο-Ογκολογία (I-O) για δύσκολα αντιμετωπίσιμους καρκίνους που θα μπορούσαν ενδεχομένως να βελτιώσουν τις εκβάσεις για αυτούς τους ασθενείς.

Εξελίσσει την επιστημονική κατανόηση της I-O μέσω του εκτεταμένου της χαρτοφυλακίου ερευνητικών μορίων και εγκεκριμένων παραγόντων. Το διαφοροποιημένο της πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης μελετά ευρείς πληθυσμούς ασθενών σε περισσότερους από 50 τύπους καρκίνου με 24 μόρια σε κλινικό στάδιο ανάπτυξης, τα οποία έχουν σχεδιαστεί, ώστε να στοχεύουν σε διαφορετικά μονοπάτια του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η βαθιά της εξειδίκευση και οι καινοτόμοι σχεδιασμοί των κλινικών μελετών της δίνουν τη δυνατότητα να εξελίξει τους συνδυασμούς I-O/I-O, I-O/χημειοθεραπείας, I-O/στοχευμένης θεραπείας και I-O/ακτινοθεραπείας σε πολλαπλούς όγκους και ενδεχομένως να παρέχει την επόμενη γενιά θεραπειών με αίσθηση επείγοντος.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!