Μειοψηφούσα σύμβουλος

Μειοψηφούσα σύμβουλος

Μια αξιοσημείωτη διαφωνία καταγράφηκε από τη σύμβουλο του υπουργού Περιβάλλοντος και μέλος του ΔΣ του Κτηματολογίου Αλεξάνδρα Σκριβάνου σε σχέση με τη διαδικασία απευθείας ανάθεσης για 50 ακίνητα που πρόκειται να μισθωθούν σε όλη τη χώρα.

Θεωρεί ότι δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς η κατεπείγουσα ανάγκη για απευθείας μίσθωση των ακινήτων αυτών.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!