Λύση που κάνει «πράσινα» τα «κόκκινα»  στεγαστικά δάνεια προτείνει ο Βενιζέλος

Λύση που κάνει «πράσινα» τα «κόκκινα» στεγαστικά δάνεια προτείνει ο Βενιζέλος

-Χιλιάδες εργαζόμενοι κινδυνεύουν να ξεσπιτωθούν

Λύση στον βραχνά χιλιάδων νοικοκυραίων που έχουν πάρει στεγαστικό δάνειο και δεν μπορούν σήμερα να το εξυπηρετήσουν δίνει η πρόταση που κατέθεσε πρόσφατα προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ο «Κύκλος Ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση», επικεφαλής του οποίου είναι ο πρώην υπουργός, καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Ευάγγελος Βενιζέλος.

Συγκεκριμένα, προτείνεται η δημιουργία ενός τυποποιημένου προϊόντος αναδιάρθρωσης των μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων, που μετατρέπει σε «πράσινα» δάνεια έναν μεγάλο αριθμό «κόκκινων» δανείων, διασφαλίζοντας παράλληλα την ενυπόθηκη κατοικία των καλόπιστων πιστωτών.

Όπως εξηγεί ο κ. Βενιζέλος, «στην πρόταση δεν προβλέπονται ούτε κρατικές εγγυήσεις από τα κεφάλαια που συγκροτούν το χρηματοδοτικό μαξιλάρι του Δημοσίου, ούτε μεταβίβαση των στεγαστικών δανείων σε εταιρείες ειδικού σκοπού υπό τον έλεγχο επιθετικών funds. Άλλωστε πρέπει να γίνουν πολλές ενέργειες παράλληλα και γρήγορα».

Συγκεκριμένα, προτείνεται οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, σε συνεργασία με έναν κρατικό φορέα (π.χ., Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας / ΟΑΕΔ), να δημιουργήσουν ένα προϊόν αναδιάρθρωσης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων με τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Διάρκεια 25 έτη.
2. Επιτόκιο Euribor μηνός +1%.
3. Διαγραφή εξωλογιστικών τόκων.
4. Επιδοτούμενο επιτόκιο από τον ΟΕΚ για 6-9 έτη.

Με βάση την προτεινόμενη ρύθμιση:
• Το προϊόν αναδιάρθρωσης θα έχει χαρακτήρα δημόσιας προσφοράς. Κάθε δανειολήπτης στεγαστικού με χαμηλό υπόλοιπο οφειλής, που έπαυσε να εξυπηρετείται πριν από την 31/12/2016, θα μπορεί να προσέλθει στην τράπεζά του και να αναδιαρθρώσει το στεγαστικό του με τους ως άνω περιγραφόμενους όρους.
• Τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούσαν να εισάγουν επιπλέον κριτήρια επιλεξιμότητας (εισοδηματικά, περιουσιακά) πέραν του χαμηλού υπολοίπου οφειλής. Τα κριτήρια θα πρέπει να είναι απλά, βασισμένα σε αντικειμενικά δεδομένα, ώστε κάθε δανειολήπτης να γνωρίζει αμέσως αν είναι επιλέξιμος.
• Η επιδότηση του επιτοκίου από το κράτος θα μπορούσε να δίδεται υπό προϋποθέσεις, π.χ. ο δανειολήπτης να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του νόμου Κατσέλη.
• Το προϊόν-ρύθμιση θα είναι διαθέσιμο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. έξι μήνες) ώστε να υπάρχει κίνητρο για ταχεία απόκριση από τη μεριά των δανειοληπτών.
• Η ρύθμιση θα είναι αναστρέψιμη. Η ακύρωσή της, εφόσον ο δανειολήπτης δεν ανταποκριθεί σε περισσότερες από δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις, θα προσφέρει ισχυρό κίνητρο συστηματικής συνέπειας στην εξυπηρέτηση της ρυθμισμένης οφειλής.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!