Χάνεται το ένα τέταρτο του πληθυσμού μέχρι το 2060!

Χάνεται το ένα τέταρτο του πληθυσμού μέχρι το 2060!

– Βόμβα το Δημογραφικό για τη χώρα μας…
– Θα είμαστε λιγότεροι κατά 2,8 εκατ. άτομα και το εργατικό δυναμικό μείον 1,5 εκατ. άτομα

• Από την αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής το κοινωνικό – ασφαλιστικό σύστημα θα επιβαρυνθεί κατά 37,3 δισ. ευρώ σε σημερινές αξίες.

Όσον αφορά την πορεία της χώρας μας από εδώ και πέρα, χρόνο με τον χρόνο ο πληθυσμός της θα μειώνεται και αυτό προκύπτει από τις πρόσφατες εκτιμήσεις, οι οποίες αποτυπώνονται στο «Ageing Report 2018». Συγκεκριμένα:

• Ο πληθυσμός της χώρας μας το 2007 ήταν 11,8 εκατ. άτομα, το 2020 εκτιμάται ότι θα είναι 11,6 εκατ. άτομα και το 2060 εκτιμάται ότι θα είναι 11,1 εκατ. άτομα. Αντίστοιχα, το εργατικό δυναμικό από 4,698 εκατ. άτομα το 2016 εκτιμάται ότι θα είναι 4,594 εκατ. άτομα το 2020 και 3,241 εκατ. άτομα το 2060. Ο δείκτης γονιμότητας (αριθμός παιδιών ανά γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας) από 1,41 παιδιά το 2007 και 1,39 το 2016 εκτιμάται ότι το 2060 θα είναι 1,57 παιδιά. Τέλος, ο δείκτης παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας από 2,5 εκτιμάται ότι το 2060 θα είναι 1,7.

• Σε ανάλυση του Σάββα Ρομπόλη, ομότιμου καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου, και του Βασίλειου Γ. Μπέτση, υποψήφιου διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου, επισημαίνονται τα εξής πολύ σημαντικά αλλά και συνάμα αρκετά ανησυχητικά για το αύριο της Ελλάδας:

• Κατά την περίοδο των προβολών (2007 – 2060 και 2016 – 2060), το έλλειμμα πληθυσμού, εργατικού δυναμικού, παραγωγικότητας της εργασίας και μακροχρόνιας στασιμότητας του δείκτη γονιμότητας, που δημιούργησαν στη χώρα μας οι ασκούμενες μνημονιακές πολιτικές της ύφεσης και των περικοπών, κατά την περίοδο 2010 – 2018. Η παρατήρηση αυτή σημαίνει ότι μέχρι:

• Το 2060 χάνεται στη χώρα μας το ένα τέταρτο (25%) του πληθυσμού (2,8 εκατ. άτομα), το ένα τρίτο (32%) του εργατικού δυναμικού (1,5 εκατ. άτομα) καθώς και το ένα τρίτο (32%) της παραγωγικότητας ανά ώρα εργασίας.

Παράλληλα, η αναπροσαρμογή, κάθε δέκα χρόνια, των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής θα επιφέρει το 2060 αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 71 έτη. Αυτό σημαίνει αύξηση του εργατικού δυναμικού (ιδιαίτερα των γυναικών) καθώς και γήρανση του εργατικού δυναμικού, αφού η μείωση των νέων εργαζομένων λόγω της μειωμένης γονιμότητας και η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης οδηγούν την κατανομή του εργατικού δυναμικού στις μεγαλύτερες ηλικίες.

Από τις αντίστοιχες προβολές της έρευνας των κ. Ρομπόλη και Μπέτση προέκυψε ότι το κοινωνικό-ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας θα επιβαρυνθεί μόνο εξαιτίας της αύξησης του προσδόκιμου ορίου ζωής κατά 37,3 δισ. ευρώ σε παρούσες αξίες.

Η συνολική αυτή επιβάρυνση μεταφράζεται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ ανά έτος για την περίοδο 2017 – 2057 ή σε μείωση των παροχών των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων κατά το αντίστοιχο ποσό.
Η συγκεκριμένη διαπίστωση μπορεί να επαληθευθεί και από την τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις συντάξεις (AWG 2018), στην οποία αναφέρεται ότι ο δείκτης συνταξιοδοτικών δαπανών προς ΑΕΠ στην Ελλάδα μειώνεται από 17,1% του ΑΕΠ το 2017 σε 13,4% του ΑΕΠ το 2020 και σε 11,5% το 2060.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μείωση αυτή του δείκτη των συνταξιοδοτικών δαπανών προς ΑΕΠ στην Ελλάδα θα προέλθει κατά 80% από τη μείωση των συνταξιοδοτικών παροχών.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!