Προκηρύχθηκε από το ΥΠΕΞ η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών…

Προκηρύχθηκε από το ΥΠΕΞ η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων θέσεων τακτικών επιστημονικών συνεργατών…

…για μία τριετία, με δυνατότητα ανανέωσης, οι οποίοι είτε έχουν την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου με ερευνητικό έργο συναφές με τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπονται είτε είναι ερευνητές-αναλυτές και θα ενταχθούν στο Κέντρο Ανάλυσης και Σχεδιασμού.

Οι θέσεις αφορούν τέσσερις θεματικές:

1. Δυτικά Βαλκάνια (με έμφαση στην Αλβανία και στην ΠΓΔΜ): Εσωτερικά και εξωτερικές σχέσεις, ευρωατλαντική διάσταση, με κατά προτεραιότητα γνώση οικείων γλωσσών.

2. Τουρκία: Εσωτερικά και εξωτερικές σχέσεις, με κατά προτεραιότητα γνώση τουρκικής γλώσσας.

3. Αραβικός Κόσμος – Μέση Ανατολή: Εσωτερικά και εξωτερικές σχέσεις χωρών, εξομάλυνση διενέξεων, ασφάλεια και σταθερότητα, με κατά προτεραιότητα γνώση αραβικής γλώσσας.

4. Μειονοτικά ζητήματα: Θεσμικές – πολιτικές δυνατότητες και προβλήματα.
Αν μας επιτραπεί ένα σχόλιο, αυτό είναι ότι η επιλογή των θεματικών δείχνει και τον προσανατολισμό της εξωτερικής πολιτικής το επόμενο διάστημα.

[email protected]


Σχολιάστε εδώ