Βρήκε λεφτά το Δημόσιο…

Βρήκε λεφτά το Δημόσιο…

Η χρήση καρτών φέρνει χρήμα στο Δημόσιο Ταμείο. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές συνέβαλαν τουλάχιστον στο 50% της ετήσιας αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε το 2017, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ.

Τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν κατά πολύ υψηλότερα αν η Ελλάδα έφθανε το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών της ΕΕ. Παρά την αύξηση της χρήσης μετά το 2015, η Ελλάδα παραμένει στην έβδομη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την αξία συναλλαγών με κάρτα ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!