Βρήκε λεφτά το Δημόσιο…

Βρήκε λεφτά το Δημόσιο…

Η χρήση καρτών φέρνει χρήμα στο Δημόσιο Ταμείο. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές συνέβαλαν τουλάχιστον στο 50% της ετήσιας αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ που καταγράφηκε το 2017, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ.

Τα ετήσια έσοδα από ΦΠΑ θα ήταν κατά πολύ υψηλότερα αν η Ελλάδα έφθανε το μέσο επίπεδο χρήσης καρτών της ΕΕ. Παρά την αύξηση της χρήσης μετά το 2015, η Ελλάδα παραμένει στην έβδομη χαμηλότερη θέση στην ΕΕ σε ό,τι αφορά την αξία συναλλαγών με κάρτα ως ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης.


Σχολιάστε εδώ