Χιλιάδες έλληνες πολίτες δεν κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις και τη θεραπεία που χρειάζονται, για οικονομικούς λόγους

Χιλιάδες έλληνες πολίτες δεν κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις και τη θεραπεία που χρειάζονται, για οικονομικούς λόγους

Του
ΑΡΗ ΜΠΕΡΖΟΒΙΤΗ


Η τελευταία έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) δεν αποτυπώνει μόνο την τραγική πραγματικότητα που επικρατεί στην Ελλάδα στον τομέα της υγείας των πολιτών, αλλά ανατρέπει και τους ισχυρισμούς της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, βάσει της οποίας όλοι οι έλληνες πολίτες έχουν πρόσβαση σε ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για περισσότερους από 7 στους 10 (74,6%) που δεν μπόρεσαν να κάνουν την ιατρική εξέταση ή θεραπεία που χρειάστηκαν, καθώς και για 9 στους 10 (87,5%) που δεν μπόρεσαν να κάνουν την οδοντιατρική εξέταση ή θεραπεία που χρειάστηκαν ο κύριος λόγος ήταν οικονομικός.

Η δειγματοληπτική Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών, έτους 2017, που διεξήγαγε η ΕΛΣΤΑΤ έγινε σε τελικό δείγμα 22.743 νοικοκυριών και σε 54.041 μέλη των νοικοκυριών αυτών, εκ των οποίων 46.478 ηλικίας 16 ετών και άνω και 7.563 ηλικίας έως 15 ετών. Τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας έχουν ως εξής:

Ιατρική εξέταση ή θεραπεία
• Κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν τη διενέργεια της έρευνας, περίπου 1 στους 2 (44,7%) ενήλικες ηλικίας 16 ετών και άνω χρειάστηκε ιατρική εξέταση ή θεραπεία.

• Ποσοστό 24,5% όσων χρειάστηκαν ιατρική εξέταση ή θεραπεία δεν την έλαβε.

• Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 19,3% του φτωχού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω, δεν έλαβε ιατρική εξέταση ή θεραπεία, αν και χρειάστηκε. Το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού ανέρχεται στο 8,9%.

• Για περισσότερους από 7 στους 10 (74,6%) ο κύριος λόγος ήταν οικονο­μικός.

Οδοντιατρική / στοματολογική / ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία
• Κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν τη διενέργεια της έρευνας, 3 στους 10 (29,9%) χρειάστηκαν οδοντιατρική / στοματολογική / ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία.

• Ποσοστό 37,2% όσων χρειάστηκαν οδοντιατρική / στοματολογική / ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία δεν την έλαβαν.

• Σύμφωνα με την έρευνα, ποσοστό 21,8% του φτωχού πληθυσμού ηλικίας 16 ετών και άνω δεν έλαβε οδοντιατρική / στοματολογική / ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία, αν και χρειάστηκε. Το αντίστοιχο ποσοστό του μη φτωχού πληθυσμού ανέρχεται στο 8,6%.

• Για 9 στους 10 (87,5%) ο κύριος λόγος ήταν οικονομικός.

Χρήση υπηρεσιών Υγείας για παιδιά έως 15 ετών
• Το 2,4% των νοικοκυριών με ένα τουλάχιστον παιδί ηλικίας 0 έως 15 ετών, τα οποία χρειάστηκαν ιατρική εξέταση ή θεραπεία για το / τα παιδί / παιδιά τους, δεν την έλαβαν.

• Για περίπου 8 στα 10 νοικοκυριά (76,3%) ο κύριος λόγος, για τον οποίο το/τα παιδί/παιδιά δεν έλαβαν την αναγκαία ιατρική εξέταση ή θεραπεία, ήταν οικονομικός.

• Το 5,2% των νοικοκυριών με ένα τουλάχιστον παιδί ηλικίας 0 έως 15 ετών, τα οποία xρειάστηκαν οδοντιατρική / στοματολογική / ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία για το / τα παιδί / παιδιά τους, δεν την έλαβαν.

• Για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών (95,6%) ο κύριος λόγος, για τον οποίο το/τα παιδί/παιδιά δεν έλαβαν την αναγκαία οδοντιατρική / στοματολογική / ορθοδοντική εξέταση ή θεραπεία, ήταν οικονομικός.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!