Μόλις τώρα δημοπρατήθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα!

Μόλις τώρα δημοπρατήθηκαν τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα!

-Επτά μήνες μετά την καταστροφή στην περιοχή – Και μάλιστα με διαδικασία που καταγγέλλεται ως παράνομη και έχει προκαλέσει την αντίδραση του Συνδέσμου Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών 

Σάλο έχει ξεσηκώσει στις τεχνικές εταιρείας η απευθείας ανάθεση δύο μεγάλων έργων από την Περιφέρεια Αττικής, προϋπολογισμού περίπου 35 εκατ. ευρώ, τα οποία -όπως υποστηρίζουν υπεύθυνοι των εταιρειών αυτών- θα έπρεπε να ανατεθούν ύστερα από δημόσιο διαγωνισμό, όπως απαιτεί ο νόμος. Αντίθετα, τα δύο έργα έδωσε με απευθείας ανάθεση η Περιφέρεια Αττικής στις εταιρείες ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ και ΗΡΩΝ ΑΤΕ χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2015, επικαλούμενη λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, λόγω της καταστροφικής πλημμύρας του περασμένου Νοέμβρη στη Μάνδρα και αφορούν τη βελτίωση χάραξης και διαπλάτυνσης της περιφερειακής εθνικής οδού Αθηνών-Θηβών στο τμήμα Μάνδρας-Οινόης και την εκτροπή του χειμάρρου Αγίας Αικατερίνης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2γ του άρθρου 32 του παραπάνω νόμου, η διαδικασία ανάθεσης με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης που δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών για τη διενέργεια διαγωνισμών και εφόσον οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση του κατεπείγοντος σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από δική τους υπαιτιότητά ή ευθύνη.

Μόνο που οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν.
Επίσης, όπως προκύπτει από τις αποφάσεις της Περιφέρειας, οι μελέτες των έργων είχαν συνταχθεί από το 2014, όμως, ούτε δημοπράτηση έγινε, ούτε έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ούτε κάποια απαλλοτρίωση.
Το αμείλικτο ερώτημα είναι για ποιον λόγο έγινε απευθείας ανάθεση και όχι δημόσιος διαγωνισμός, όπου θα μετείχαν πολλές εταιρείες και ασφαλώς θα προσφέρονταν μεγάλες εκπτώσεις. Και εδώ πρέπει οι αρμόδιες εποπτικές αρχές να δώσουν αμέσως απάντηση.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!