Στον ΕΦΚΑ φορείς θα συνεχίσουν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης

Στον ΕΦΚΑ φορείς θα συνεχίσουν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης

Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (άρθρο 11) ορίσθηκε ρητά ότι μέχρι την ενεργοποίηση των νέων ενιαίων κανόνων οι ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς θα συνεχίσουν να εξετάζουν τις αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω ανικανότητας με τις -μέχρι την ισχύ του νόμου- γενικές και καταστατικές διατάξεις των ενταχθέντων φορέων.


Σχολιάστε εδώ