ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2 ΣΚΥΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΠΑΡΑΔΟΣΗ 2 ΣΚΥΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΕ 2 ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΕ ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

λογότυπο του ΚΕΑΤ

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 12.00 στην αίθουσα του εταίρου του Κέντρου Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) – Σχολή Τυφλών Θεσσαλονίκης, επί της οδού Βασ. Ολγας 32 στη Θεσσαλονίκη.

Από τον Ιανουάριο του 2018 βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη Εκπαιδευτής του Κέντρου Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος και παράλληλα αναπτύσσεται και το πρόγραμμα Αναδοχής κουταβιών που προορίζονται για Σκύλοι Οδηγοί. Ένα πρόγραμμα πολύ σημαντικό για την κοινωνικοποίηση των κουταβιών και την προετοιμασία τους για την εκπαίδευσή τους ως Σκύλοι Οδηγοί.

Στην Θεσσαλονίκη το Κέντρο Σκύλοι Οδηγοί Ελλάδος έχουν παραδώσει ήδη 2 Σκύλους Οδηγούς  σε άτομα με οπτική αναπηρία. Οι διαδρομές τους μέσα στον ιστό της πόλης είναι πλέον γεγονός, παρ΄ όλες τις δυσκολίες και τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν μέσα στην καθημερινότητά τους.

Ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης Σκύλων Οδηγών και εκπαιδευομένων σκύλων που προορίζονται για σκύλοι Οδηγοί είναι πλέον πραγματικότητα στην Βόρειο Ελλάδα με την πολύτιμη στήριξη των Φορέων-Εταίρων του Κέντρου το Κέντρο Εκπαίδευσης και αποκατάστασης Τυφλών Θεσσαλονίκης και των Περιφερειακών Ενώσεων Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας του Πανελληνίου συνδέσμου Τυφλών.

Ο φορέας «Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Σκύλων Οδηγών και Κινητικότητας Τυφλών και Σκύλων Βοηθών για Ατομα με Αναπηρίες – ΚΕΝΤΡΟ ΣΚΥΛΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΕΛΛΑΔΟΣ ιδρύθηκε στις 25 Ιουλίου 2008.

Στόχο έχει να διαχειριστεί και να καλύψει την ανάγκη των ατόμων με οπτική αναπηρία να χρησιμοποιήσουν για την κινητικότητά τους ΣΚΥΛΟ ΟΔΗΓΟ. Παράλληλα άτομα με αναπηρίες να καλύψουν την ανάγκη της μετακίνησής τους και της εξυπηρέτησής τους με την χρήση Σκύλων Βοηθείας.

Είναι σημαντικό ότι στην προσπάθεια αυτή συμμετέχουν οι επίσημοι φορείς με πολυετή πείρα στα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες, όπως:

το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη,

• η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ),

• η Εθνική Ομοσπονδία Τυφλών (Ε.Ο.Τ.),

• ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών (Π.Σ.Τ) με τις Περιφερειακές του Ενώσεις,

• ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδος (Φ.Τ.Ε),

•  η Πανελλήνια Ενωση Αμφιβληστροειδοπαθών ( Π.Ε.Α) και το Ελληνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Σκύλων (Ε.Κ.Ε.Σ)

Όλοι μαζί ενώνουν τις δυνάμεις τους για την υλοποίηση αυτής της νέας πρωτοποριακής ιδέας για τα ελληνικά δεδομένα μαζί με την Χορηγό Εταιρεία PETLINE Α.Ε. ( Τροφές Earthborn Holistic-Pro Pac, Παιχνίδια KONG και Αξεσουάρ για σκύλους ROGZ), την Εταιρεία ΒΑΥΕR HELLAS, Ιδιώτες Δωρητές και Χορηγούς.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: K.E.A.T. παράρτημα Θεσσαλονίκης 2310830095


Σχολιάστε εδώ