Αβάσιμες και αυθαίρετες οι διεκδικήσεις της Τουρκίας

Αβάσιμες και αυθαίρετες οι διεκδικήσεις της Τουρκίας

-Και με την υπογραφή του «Δικτύου Natura»

Τον ενισχυτικό προς τις θέσεις της Ελλάδας ρόλο που διαδραματίζει το «Δίκτυο Natura 2000» όσον αφορά τα σύνορα με την Τουρ­κία υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλος, χαρακτηρίζοντας εκ νέου τις διεκδικήσεις της Άγκυρας «αβάσιμες» και «αυθαίρετες».

Το «Δίκτυο Natura 2000» αφορά τον επα­κριβή καθορισμό των εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης περιοχών με προστατευόμενα οικοσυστήματα και, όπως υπογράμμισε ο κ. Παυλόπουλος, από τα στοιχεία προκύπτει ότι οι περιοχές αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους νησίδων και βραχονησίδων, χωρίς να έχει οιαδήποτε νομική σημασία το ποια είναι η έκτασή τους και το αν κατοικούνται ή όχι, βρίσκονται εντός των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά συνέπεια, «οι κάθε μορφής διεκδικήσεις που κατά καιρούς και κατά το δοκούν εγείρει η Τουρ­κία είναι αβάσιμες και αυθαίρετες. Συνακόλουθα, βρίσκονται σε ευ­θεία αντίθεση με το Διεθνές και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο», σημείωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πρό­σθεσε δε ότι «το πόσο δεδομένη είναι η επί των ανωτέρω πραγματικών και θεσμικών δεδομένων στάση των κατά περίπτωση αρμόδιων ευρωπαϊκών θεσμών προκύπτει και από το ότι οι θεσμοί αυτοί έχουν αγνοήσει τις επίσης αβάσιμες και αυθαίρετες ενστάσεις που η Τουρκία τούς έχει απευθύνει από το 1998 έως σήμερα».


Σχολιάστε εδώ