Μερική συμμετοχή του ΕΦΚΑ στην αύξηση  του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank!

Μερική συμμετοχή του ΕΦΚΑ στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank!

Μερικώς θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank, όπως αποφάσισε το ΔΣ του ΕΦΚΑ κατά πλειοψηφία στην προχθεσινή του συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, ο ΕΦΚΑ, που είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Attica Bank και κατέχει σήμερα το 45,58% των μετοχών της, για να μπορέσει να διατηρήσει αυτό το ποσοστό και μετά την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου θα έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 90.229.243 ευρώ (αποκτώντας έτσι 300.764.142 νέες μετοχές x 0,30 ευρώ εκάστη).

Στον προϋπολογισμό, όμως, του Ενιαίου Φορέα για το 2018 η πρόβλεψη που υπάρχει για αγορά μετοχών ανέρχεται μόλις σε 70 εκατ. ευρώ, εξανα­γκάζοντας έτσι τη Διοίκηση του Φορέα είτε να προχωρήσει σε εκ νέου τροποποίηση του προϋπολογισμού, ώστε να μπορεί να καταβάλει τα 90 εκατ. που απαιτούνται για να διατηρήσει το συνολικό ποσοστό του χαρτοφυλακίου της, είτε να ασκήσει μερικώς (όπως και αποφασίστηκε τελικά) το δικαίωμά του να καταβάλει για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τα προβλεπόμενα από τον προϋπολογισμό του φορέα 70 εκατ. ευρώ (αποκτώντας έτσι 233.333.333 νέες μετοχές x 0,3 ευρώ εκάστη).

Με αυτή την απόφαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ μπορεί να μειώνεται το ποσοστό συμμετοχής του στο χαρτοφυλάκιο της Attica Bank στο 37,4%, διαφυλάσσεται όμως ένα μεγάλο μέρος της επενδυμένης περιουσίας του στην τράπεζα, αφού παραμένει ο μεγαλύτερος μέτοχος, έχοντας τα αυξημένα δικαιώματα μειοψηφίας (τουλάχιστον 1/3 καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου), σύμφωνα με όσα ορίζει ο ν. 2190/20.
===


Σχολιάστε εδώ