Στις 5 Ιουνίου ο διαγωνισμός για 21 ακολούθους πρεσβείας…

Στις 5 Ιουνίου ο διαγωνισμός για 21 ακολούθους πρεσβείας…

…σε μια προσπάθεια να καλυφθούν τα σοβαρά κενά που δημιουργήθηκαν λόγω των περιορισμένων οικονομικών την εποχή των Μνημονίων. Το πρόβλημα φυσικά δεν λύνεται μόνο με την πρόσληψη νέων ακολούθων, αλλά απαιτείται άμεση αναδιοργάνωση των δυνάμεων του υπουργείου Εξωτερικών. Η σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού και υποδομής είναι πρωτοφανής…

Όμως με αφορμή τον διαγωνισμό οφείλουμε να μεταφέρουμε την πολύ σωστή παρατήρηση ενός υποψηφίου. Η επιλογή του Ιουνίου για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα στους υποψήφιους από την επαρχία, που θα πρέπει μέσα στην υψηλή τουριστική περίοδο να βρουν κατάλυμα στην Αθήνα για τουλάχιστον έναν μήνα που διαρκούν οι εξετάσεις.

[email protected]


Σχολιάστε εδώ