Ύποπτες διατάξεις, με φωτογραφικό περιεχόμενο, ψηφίζονται από τη Βουλή!

Ύποπτες διατάξεις, με φωτογραφικό περιεχόμενο, ψηφίζονται από τη Βουλή!

-Καταγγέλλει ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης

Έξω από τα δόντια και χωρίς «ήξεις αφήξεις» τα ψάλλει στους πολιτικούς μας ο Συνήγορος του Πολίτη Ανδρέας Ποττάκης, και μάλιστα ενυπογράφως.

 «Ύποπτες διατάξεις, με “φωτογραφικό” περιεχόμενο, ψηφίζονται από τη Βουλή ή υπογράφονται από το αρμόδιο όργανο χωρίς να γνωρίζει κανείς τον βαθμό επιρροής στη διαμόρφωσή τους από επωφελούμενα συμφέροντα ή ομάδες», επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη. Ευθέως δε μιλάει για αθέμιτες πρακτικές που είναι κολάσιμες, ενώ λείπουν οι σαφείς κανόνες. Γράφει πολύ χαρακτηριστικά στο άρθρο του στην «Καθημερινή» με τίτλο με πολλά υπονοούμενα «Lobbying στην Ελλάδα: ανισορροπία μεταξύ άκρων»:

«Ελλείψει δε σαφών κανόνων για τη διαφανή και ισότιμη συμμετοχή σε διαδικασία διαβούλευσης ή και σε παραγωγή σχεδίων ρυθμίσεων, ούτε κυρώσεις για αθέμιτες πρακτικές επιρροής προβλέπονται», επισημαίνοντας το αυτονόητο, ότι «αθέμιτες πρακτικές είναι κολάσιμες εφόσον αποδεικνύεται παράνομη συναλλαγή, χρηματισμός». Και ο κ. Ανδρέας Ποττάκης καταλήγει θέτοντας το… αθώο ερώτημα: «Μήπως είναι καιρός για περισσότερη διαφάνεια στην Ελλάδα;». Και εξηγεί τι εννοεί: «Η πρόσφατη συνάντηση του πρώην προέδρου της Επιτροπής, και νυν συμβούλου της Goldman Sachs, Μπαρόζο με τον εν ενεργεία Επίτροπο Κατάινεν σε μια μπιραρία των Βρυξελλών ερμηνεύτηκε από θεσμικούς παράγοντες στην Ένωση και εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών ως απόπειρα αθέμιτης επιρροής.

Την ίδια στιγμή ο Σκοτ Προύιτ, προϊστάμενος της κυβερνητικής Υπηρεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (Environmental Protection Agency, EPA), που εκδίδει εκτελεστικούς κανονισμούς και επιβάλλει πρόστιμα προς τους παραβάτες, δέχεται οξύτατη κριτική, αντιμέτωπος με σχετική έρευνα αρμοδίων υπηρεσιών, για ένα μισθωτήριο που συνήψε με γνωστό εκπρόσωπο εταιρειών που εποπτεύονται από την υπηρεσία». 


Σχολιάστε εδώ