Κόβουν ακόμη και το επίδομα κηδείας!

Κόβουν ακόμη και το επίδομα κηδείας!

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΤΕΑΕΠ, αν υποβληθεί αίτηση για επικουρική σύνταξη με ημερομηνία από 1/1/2015 και από 13/5/2016, παύουν να καταβάλλονται: 1. Το επίδομα συζύγου ή τέκνων (ήταν 10% και 5% της επικουρικής σύνταξης). 2. Το επίδομα αναπηρίας (ήταν ίσο με το 50% της σύνταξης). 3. Τα έξοδα κηδείας (που έδιναν με διαφορετικά ποσά τα Ταμεία). Αυτοί που αιτήθηκαν και έλαβαν επικουρική σύνταξη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2014 εξακολουθούν να λαμβάνουν τα επιδόματα ή τα έξοδα κηδείας, με τη διαφορά ότι κατά τον επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης τα επιδόματα συζύγου και αναπηρίας αναπροσαρμόζονται στο 10% και το 50% της νέας και μικρότερης σύνταξης.


Σχολιάστε εδώ