Απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους!

Απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους!

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδοση ΑΜΚΑ σε ξένους υπηκόους είναι το δελτίο ταυτότητας ομογενούς (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής ταυτότητας) ή το διαβατήριο ή το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μεταφρασμένο επίσημα στα ελληνικά. Για τα ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση στο εθνικό μητρώο και την απονομή ΑΜΚΑ είναι τα κάτωθι: Επώνυμο κατά τη γέννηση, σημερινό επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα και όνομα μητέρας.


Σχολιάστε εδώ