2.398.000 έγιναν πολίτες της ΕΕ σε 3 χρόνια

2.398.000 έγιναν πολίτες της ΕΕ σε 3 χρόνια

Το 2016 πήραν την ελληνική ιθαγένεια 33.210 άτομα, 138% περισσότερα από το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Το 86% ήταν Αλβανοί, το 1,5% Ουκρανοί και το 1,2% Ρώσοι.

Σημειωτέον ότι περίπου 995.000 άτομα απέκτησαν το 2016 την ιθαγένεια κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα­ντι 841.000 το 2015 και 889.000 το 2014. Σύνολο 2.725.000, από τους οποίους η πλειοψηφία ήταν πολίτες χωρών εκτός ΕΕ ή απάτριδες. Μόλις δε το 12%, ήτοι 327.000, ήταν πρώην πολίτες άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ.


Σχολιάστε εδώ