Σε πείσμα του Πολυχρονεμένου Σουλτάνου Ερντογάν, η Τουρκία…

Σε πείσμα του Πολυχρονεμένου Σουλτάνου Ερντογάν, η Τουρκία…

…παρά τις αντίθετες πληροφορίες, είναι αντιμέτωπη με την υπογεννητικότητα για πρώτη φορά μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μείωση των γεννήσεων είναι πολύ μεγαλύτερη στις πόλεις, σε αντίθεση με την ύπαιθρο, όπου η αύξηση του ποσοστού των γεννήσεων στους πρόσφυγες μέσα στην επόμενη δεκαετία θα προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στη δημογραφία της Τουρκίας. Έτσι, πήγαν στράφι οι προτροπές του Ερντογάν στις γυναίκες της Τουρκίας να κάνουν τουλάχιστον από τρία παιδιά.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!