Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Διεθνούς Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Προσωπικού (IPC)…

Σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Διεθνούς Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Προσωπικού (IPC)…

…για το ηλεκτρονικό εμπόριο, η πρώτη προτίμηση των Ελλήνων είναι η Κίνα.

Στη μέτρηση του δείγματος της έρευνας, το 45% πραγματοποίησε αγορές από την Κίνα, το 22% από το Ηνωμένο Βασίλειο και μόλις το 9% από τις ΗΠΑ.

Γι’ αυτό, φαίνεται, μας αγαπούν οι Κινέζοι.


Σχολιάστε εδώ