Υμνοι από την Ανάσταση του Μ.Σαββάτου το βράδυ

Υμνοι από την Ανάσταση του Μ.Σαββάτου το βράδυ

Ανάσταση Μ.Σαββάτο βράδυ – Γιώργος Φανάρας

Περιεχόμενα:

Κανόνας “Κύματι θαλάσσης”
Θ’ Ωδή Μεγάλυνον – Φωτίζου φωτίζου
Σαρκί υπνώσας ως θνητός
Πάσχα ιερόν
Αι μυροφόροι γυναίκες
Δόξα και νυν
Αναστάσεως ημέρα
Χριστος ανέστη
Χερουβικόν ήχος Α’
Λειτουργικά τα “Πατριαρχικά”
Ο Άγγελος εβόα – Φωτίζου (αργόν)
Εις Άγιος πλ. Α’
Χριστός Ανέστη σύντομο ήχος Β’ (αντί του ει το όνομα Κυρίου)


Ι.Ν.Αγ.Γεωργίου Ασβεστοχωρίου 15-16 Απριλίου 2017
Επεξεργασία εικόνας και ήχου: StudioFAn


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!