Πυλώνας της χώρας o φαρμακευτικός κλάδος για ανάπτυξη, καινοτομία και αναστροφή του Brain Drain

Πυλώνας της χώρας o φαρμακευτικός κλάδος για ανάπτυξη, καινοτομία και αναστροφή του Brain Drain

Ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος στήριξε και συμμετείχε στο Τρίτο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών όπου έλαβαν μέρος πολλές και διακεκριμένες προσωπικότητες από όλο τον κόσμο.

Η συμμετοχή προσωπικοτήτων από όλους τους κλάδους της οικονομίας, της πολιτικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και προσέφερε ένα ουσιαστικό και υψηλό επίπεδο πολιτικής και οικονομικής ζύμωσης. Ο ΣΦΕΕ συμμετείχε σε δύο ανοιχτές συνεδριάσεις με υψηλού και αναγνωρισμένου κύρους ακροατήριο, καθώς και σε ένα κλειστό στρογγυλό τραπέζι.

Ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ Πασχάλης Αποστολίδης αναφερόμενος στην ομιλία του τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της περιβάλλον, τόνισε πως καθώς η μετά το Μνημόνιο εποχή θα απαιτήσει ένα πρόγραμμα σφικτής επιτήρησης, η Ελληνική Κυβέρνηση οφείλει να συμπεριλάβει την φαρμακοβιομηχανία ως αναπόσπαστο μέρος της Αναπτυξιακής της Ατζέντας.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, στηρίζουν την Εθνική Οικονομία, συμβάλλοντας με 3.5% στο ΑΕΠ, με εξαγωγές φαρμάκων που φθάνουν σχεδόν το €1δις σε 141 χώρες, με το 18% των συνολικών δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη της χώρας να αφορούν στο φάρμακο, με τη στήριξη 86.000 θέσεων εργασίας αλλά και με την καταβολή €400εκατ. σε φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Σημειώνοντας πως ο φαρμακευτικός κλάδος είναι εξίσου ανταγωνιστικός με τον κλάδο του τουρισμού και της ναυτιλίας.

Παράλληλα, τόνισε πως την τελευταία δεκαετία, ο τομέας της υγείας αντιμετώπισε σημαντικές προκλήσεις και μεταρρυθμίσεις που δεν ολοκληρώθηκαν (όπως π.χ. η αδυναμία του συστήματος υγείας να επωφεληθεί από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη μη λειτουργικότητα των ΚΕΝ, την έλλειψη ελέγχου συνταγογράφησης, την αδυναμία διείσδυσης των γενοσήμων κ.α.).

Μολονότι οι δαπάνες υγείας και φαρμάκου είναι δικαίως ανελαστικές, το φάρμακο έχει χτυπηθεί άνισα και άδικα, κυρίως μέσω της εφαρμογής οριζόντιων μέτρων, με τον κλάδο του φαρμάκου να αποτελεί τα τελευταία χρόνια βασικό πυλώνα χρηματοδότησης της Δημόσιας Υγείας.

Ωστόσο και παρά τις δυσκολίες, ο κ. Αποστολίδης τόνισε πως, υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελληνική Οικονομία, καθώς η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει επενδυτικό «Hub» για την κλινική έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως εκ τούτου να διπλασιάσει τις θέσεις εργασίας, να αυξήσει τις επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη και να αναστρέψει το «brain drain» σε «brain gain».


Σχολιάστε εδώ