Ποινές στους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών που καπνίζουν…

Ποινές στους υπαλλήλους των δημοσίων υπηρεσιών που καπνίζουν…

Στο πλαίσιο απαγόρευσης του καπνίσματος στις δημόσιες υπηρεσίες, για την προστασία της δημόσιας υγείας, ο ΕΦΚΑ εξέδωσε εγκύκλιο για ενημέρωση και εφαρμογή. Υπενθυμίζεται ότι βάσει του άρθρου 6 του ν. 3730/2008:

1) Η παράβαση των διατάξεων για την απαγόρευση του καπνίσματος από τους δημόσιους λειτουργούς, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους υπαλλήλους των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα στους χώρους όπου είναι εγκατεστημένες οι υπηρεσίες τους αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα και τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την πειθαρχική ευθύνη τους.

2) Σε όσους καπνίζουν ή καταναλώνουν προϊόντα καπνού, κατά παράβαση του άρθρου 3, επιβάλλεται πρόστιμο 50-500 ευρώ, λαμβανομένης υπ’ όψιν τυχόν υποτροπής. Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων είναι οι άμεσα προϊστάμενοι των κατά τόπους δημόσιων υπηρεσιών.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!