Ενισχύσεις για νέους αγρότες

Ενισχύσεις για νέους αγρότες

Μέχρι τις 16 Απριλίου θα ολοκληρωθεί η υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα νέων αγροτών.

Ο προϋπολογισμός του μέτρου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» ανέρχεται στα 26,6 εκατ. ευρώ και αφορά τις Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων, Αττικής και Νοτίου Αιγαίου.

Το ποσό της ενίσχυσης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας και το είδος της εκμετάλλευσης. Δικαιούχοι της προκήρυξης είναι νέοι γεωργοί που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ (έτος αναφοράς της αίτησης ορίζεται το 2017) και έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί, αναλαμβάνοντας τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ.


Σχολιάστε εδώ