Τα «κόκκινα» δάνεια προτεραιότητα πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα «κόκκινα» δάνεια προτεραιότητα πλέον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής


Του
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΔΑΜΙΔΗ
Δικηγόρου, ΔΝ, αν. Καθηγητή
Κοινοτικού Δικαίου, Προμηθειών και Διεθνών Σχέσεων
στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων


Η είδηση είναι σίγουρα ενδιαφέρουσα. Στην τελευταία συνεδρίασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε να επεξεργάζεται πακέτο μέτρων για τη διευθέτηση του ζητήματος των «κόκκινων» δανείων. Αποτελεί ένα αναγκαίο προηγούμενο για να προχωρήσει η Τραπεζική Ένωση, εν όψει του έτους-σταθμού, που είναι το 2019.

Το πακέτο μέτρων έχει δύο στοχεύσεις. Αφενός μεν να εξαλείψει τους παράγοντες παθογένειας, που οδηγούν στη χρηματοδότηση μη εξυπηρετούμενων τελικά δανείων, και αφετέρου να δώσουν λύση στο ζήτημα των δανείων που ήδη δεν εξυπηρετούνται και που είναι κύριο γνώρισμα κατ’ εξοχήν του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Εις ό,τι αφορά τον πρώτο στόχο, πέρα από την εξασφάλιση συνθηκών μιας διαρκώς αναπτυσσόμενης και ευημερούσας -ευρωπαϊκής κατ’ ευχήν- οικονομίας, υπάρχει η σκέψη, κατ’ αρχήν, να προβλεφθεί η υποχρέωση των τραπεζών να δεσμεύουν ισόποσο κεφάλαιο με το χορηγηθέν δάνειο μέσα σε μία διετία, εφόσον αυτό δεν έχει εμπράγματη εξασφάλιση και μέσα σε εννέα έτη, σε περίπτωση που έχει ε­μπράγματη εξασφάλιση, αφ’ ης στιγμής δεν εξυπηρετείται.

Μέτρο δραστικό, που θα μειώσει τη ρευστότητα, αλλά θα αποτρέψει μη αναστρέψιμα φαινόμενα, που θα μπορούσαν να συμπαρασύρουν το σύνολο της αγοράς και της οικονομίας.


 Στην περίπτωση των «κόκκινων» δανείων η εκκαθάριση του τοπίου είναι άμεση ανάγκη για την επανεκκίνηση της αγοράς.


Το ύψος τους προσεγγίζει το 1 τρισ. ευρώ και αφορά πρώτιστα την Ελλάδα, όπου το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων φτάνει το 45%, τη στιγμή που οι αμέσως επόμενες σε προβληματική επίδοση χώρες είναι η Κύπρος με 32% και η Πορτογαλία με 14%. Το μέσο κοινοτικό ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση με τις συνολικές χορηγήσεις είναι 4,4%.

Οι προτάσεις που διατυπώνονται είναι ενδιαφέρουσες. Μεταξύ αυτών και η προοπτική διαπραγμάτευσης των «κόκκινων δανείων» σε μια δευτερογενή αγορά παράγωγων προϊόντων.

Με θέσπιση κανόνων για τους παράγοντές της. Κοντά σε αυτά και η προτροπή για σύσταση εθνικών αρχών διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων, που είναι συνδεδεμένα με τα «κόκκινα» δάνεια.

Αναμφισβήτητα θεματική που πρέπει να τύχει ιδιαίτερης επεξεργασίας και αξιοποίησης από τη χώρα μας.

Δημιουργεί τη δυνατότητα άσκησης κοινωνικής πολιτικής και προσφοράς στην οικονομία. Πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα.


 Η συζήτηση για τα «κόκκινα» δάνεια εν πρώτοις αποσκοπεί να διευκολύνει τον στόχο θέσπισης ενιαίων εγγυήσεων σε όλο το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα για τις καταθέσεις. Σημαντική οπωσδήποτε επιδίωξη.


Προσφέρει όμως και μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την υιοθέτηση λύσεων που θα συμβάλουν άμεσα και μετρήσιμα στη ζωή και το βιοτικό επίπεδο των ευρωπαίων πολιτών. Είναι η φιλοσοφία εξάλλου πάνω στην οποία αναπτύ­χθηκε το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Και στην οποία πρέπει να επιστρέψει.

Φωτο: Designed by Freepik


Σχολιάστε εδώ