Πόσοι από τους σημερινούς δημάρχους…

Πόσοι από τους σημερινούς δημάρχους…

…τους άρχοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης, κάνουν αυτό που κάνει ο συνάδελφός τους ο Απόστολος Γκλέτσος, δήμαρχος Στυλίδας, που δίνει την αμοιβή του σε ιδρύματα; Υπάρχουν κι άλλοι; Έστω και ένας; Για βουλευτές δεν ρωτάμε, γιατί τζάμπα θα πάει η ερώτηση.


Σχολιάστε εδώ