Υψηλά πρόστιμα…

Υψηλά πρόστιμα…

Πρόστιμα 6%, κάθε χρόνο, επί των συνολικών οφειλών τους προς τον πρώην ΟΑΕΕ, φορτώνονται ακόμα και εκείνοι οι ασφαλισμένοι που έχουν σταματήσει κάθε ελεύθερη επαγγελματική δραστηριότητα. Ουσιαστικά καλούνται να πληρώσουν τόκους επί απλήρωτων εισφορών, παρότι έχουν κλείσει τα βιβλία τους, ακόμη και εάν έχουν ξεπεράσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.


Σχολιάστε εδώ