Αχτσιόγλου και δικηγόροι συναντήθηκαν για τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά θέματα

Αχτσιόγλου και δικηγόροι συναντήθηκαν για τα ασφαλιστικά και τα εργασιακά θέματα

Κατά τη συζήτηση, από την πλευρά των Δικηγορικών Συλλόγων, τέθηκαν, τα κάτωθι ζητήματα:

1) Δυνατότητα απόσχισης του κλάδου επικούρησης και προνοίας Αθηνών από το ΕΤΕΑΕΠ και δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ), με παράλληλη κατάργηση του ποσοστού 7%, για τον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης καθώς και 4%, για τον Κλάδο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.

2) Το ζήτημα της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης για τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας και υποαπασχόλησης (120 €) από τον σχετικό λογαριασμό του ν. 3896/11 και τη διασφάλιση του δημιουργηθέντος αποθεματικού μέχρι σήμερα.

3) Τη ρύθμιση του καθεστώτος των απασχολουμένων δικηγόρων με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (άρθρο 39 § 9 Ν. 4387/16) και τη δυνατότητα συμψηφισμού της προκαταβολής γραμματίου προείσπραξης με την μηνιαία ασφαλιστική τους εισφορά.

4) Την έκδοση τριπλών ειδοποιητηρίων κατά το τρέχον έτος (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και αναδρομικά ΕΤΕΑΕΠ), που προκαλούν αδικαιολόγητο γραφειοκρατικό φόρτο.

5) Τις υπερβολικές τραπεζικές προμήθειες, οι οποίες επιβάλλονται ακόμη και στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής πληρωμής.

6) Την εξεύρεση κοινοτικών κονδυλίων μέσω Κοινοτικών Προγραμμάτων για την επιδότηση των ασκούμενων δικηγόρων, σε συνέχεια του καταργηθέντος προγράμματος επιδότησης μέσω ΕΣΠΑ.

7) Την αύξηση του ορίου του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους ασφαλισμένους που οφείλουν μέχρι 20.000 ευρώ ασφαλιστικές εισφορές σήμερα, ώστε να ενταχθεί μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στην κατώτερη και στη μεσαία κλίμακα.

Η Υπουργός, δήλωσε ότι:

1) επίκειται η έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τα επιδόματα ανεργίας.

2) Θα ερευνήσει τη δυνατότητα εξεύρεσης κοινοτικών πόρων για την επιδότηση των ασκουμένων δικηγόρων.

3) Θα εξεταστεί το αίτημα του κλάδου για την μεταφορά των ασφαλιστικών εισφορών επικουρικής ασφάλισης και προνοίας σε ΤΕΑ και

4) Επιφυλάχθηκε για το ζήτημα της επέκτασης του ορίου του εξωδικαστικού μηχανισμού και το καθεστώς των δικηγόρων που αμείβονται με Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών.


Σχολιάστε εδώ
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!