Με έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις διατηρείται το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ!

Με έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις διατηρείται το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ!

Η κυβέρνηση επαίρεται για το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ, που υπολογίζεται από τις υπηρεσίες του φορέα στα 35.200.000 ευρώ, ενώ το δημοσιονομικό αποτέλεσμα, μη συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, θα είναι της τάξεως των 207.700.000 ευρώ.

Την ίδια όμως στιγμή, το διοικητικό συμβούλιο του Ενιαίου Φορέα προχώρησε με απόφασή του στην τρίτη κατά σειρά τροποποίηση του προϋπολογισμού για το 2018, εξαιτίας της έκτακτης επιχορήγησης που υπήρξε από το υπουργείο Οικονομικών, με την υπ’ αριθμ. 000 33 000041/2/16422 απόφαση της 27/2/2018, κατά 50.000.000 ευρώ, που θα διατεθούν για την εξόφληση εκκρεμών συνταξιοδοτικών αιτήσεων.

Σαφέστατα δικαιολογημένος ο σκοπός της έκτακτης επιχορήγησης, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε ταυτόχρονα ότι και το λεγόμενο «πλεόνασμα» του ΕΦΚΑ είναι ουσιαστικά στα χαρτιά, αφού η διατήρησή του γίνεται -μέσω των κρατικών επιχορηγήσεων- από τον προϋπολογισμό του κράτους!


Σχολιάστε εδώ